Översikt

Vad är en Techformance?

Techformance kan syfta på två saker:

Arvsfondprojektet Techformance

Projektet som pågick 2019–2023 där vi undersökte metod och tog fram verktyg. Mycket mer om detta kan du läsa om på webbsidan och i metodboken, som djupare förklarar metoden.

Webbapplikationen Techformance

Det verktyg som togs fram inom projektet, för att kunna skapa och uppleva en Techformance.

 • För att möjliggöra detta finns en produktionsyta och en nod-editor där användaren kan skapa en Techformance.
 • En plats för publiken att uppleva och integrera med Techformanceproduktionen.

I den här manualen kommer vi uteslutande prata om Techformance som webb-app och upplevelse.

Techformance som webbapp är i korthet ett verktyg

 • för att skapa interaktiva förgrenade föreställningar,
 • som ger trygghet inför, under och efter föreställningar (genom tekniken) och
 • ge makt och skapa delaktighet åt publiken

Webbappens målgrupper

 1. Användaren
  Användaren av verktyget,den person eller personer som designar och framför Techformanceupplevelsen. Det kan vara en teatergrupp, en tekniker, regissör eller vilken kreativ person som helst. Delas upp i designer och teknisk inspicient:
  • Designer, som använder editorn för att konstruera den interaktiva manusstrukturen.
  • Teknisk Inspicient, eller körtekniker, som via inspicientvyn trycker fram interaktionsmomenten
 2. Deltagaren
  Deltagaren, besökaren eller publiken som är med och interagerar med verket.

Webbappens olika gränsnitt

Webb-appen är uppdelad i olika gränssnitt baserat på Användaren och Deltagaren. Användaren är den som skapar upplevelsen medan deltagaren upplever det.

Användarens gränssnitt

Startsidan – inloggat läge

 • Ger en överblick över användarens Techformancesproduktioner
 • Överblick över samtliga speltillfällen

Produktionsvyn

 • Ger detaljerad information och åtkomst till en specifik produktion
 • Kopplad till produktionens editor
 • Överblicka och skapa prologen, speltillfället och epilogens olika delar

Editorn

 • Används för att skapa den förgrenade strukturen som sen kan kopplas till ett speltillfälle för att köras live.
 • Innehåller ett testkörningsläge

Inspicientvyn

 • Körläge för teknikern under livemomentet
 • Ger överblick över föreställningen
 • Enklare ”go”-funktion som matar fram nästa interaktionstillfälle

Scenvyn

 • Enklare gränssnitt för att de på scen ska hålla koll på vilket val som vann

Deltagaren, besökaren eller publiken

Häri skrivs konsekvent deltagaren för tydlighets skull.

Deltagaren kan via QR-kod eller genom att gå in på webb-appen Techformance.se nå sin personliga sidas gränssnitt och fungerar som en sluss mot de tre olika spelplatserna: Prolog, speltillfälle och Epilog.

Spelplatser (deltagarens gränssnitt)

Deltagarens gränssnitt kallas för spelplatser och är indelade i tre ytor: Prolog, Föreställning och Epilog. En spelplats syftar till den plats där en del av berättelser och spelet upplevs. Prolog och epilog är helt digitala medan föreställningen är en kombination av digital och analog.

Deltagarens gränssnitt:

Min sida

 • Slussas till rätt spelplats genom att skriva i en unik kod

Prolog

 • Introduktion till fiktionen i form av text, bild och video
 • Bekanta sig med lokal, karta, ”hur fungerar teaterbesöket”
 • ”Choose-your-own-adventure” med videostöd (sidouppdrag)

Speltillfälle

 • Förgrenad berättelse med olika slut
 • Påverka berättelsen genom majoritetsval, vad ska sägas, göras, upplevas
 • Vissa val kan ge effekt först långt senare
 • Välja egen karaktär att följa och påverka vissa val
 • Genomföra uppdrag under föreställningen

Epilog

 • Avslutar fiktionen
 • Se alternativa slut
 • Se statistik från ens val i föreställningen