Produktioner på startsidan

På startsidan samlas dina projekt under Produktioner.

  1. Genom att klicka på knappen Skapa produktioner kan en ny produktion skapas.
  2. Genom att klicka på bilden av kortet kommer du in till produktionsytan för det kortet.
  3. Genom att klicka på de tre punkterna i ett korts nedre högre hörn når du fler funktioner. Här kan du antingen duplicera eller ta bort hela produktionen.
  4. Scrollfunktion för att söka bland dina produktioner

Karin tipsar

Det är riskabelt att bara ha en version av sin Techformance. Det är därför smart att skapa flera versioner via duplicerings-funktionen.