Prolog-fliken

Under prologfliken finns verktyg för att skapa och förändra den första spelplatsn Prologen. Prologen är indelad i två funktioner: Informationsblad och sidouppdrag i prolog, som kan läsas mer om under respektive kapitel.

Knappars funktioner:

  1. Ändra tar dig till Informationsbladets textredigerare
  2. Visa tar dig till ett visningsläge av Informationsbladet, så som den ser ut för publik
  3. Dela ger dig en URL som du kan kopiera och dela
  4. Editor är en genväg till editorytan