Speltillfälle-fliken

I fliken Speltillfällen kan nya speltillfällen skapas. Tryck på knappen ”Skapa ett nytt speltillfälle” och skriv in lokal, tid för när prolog öppnar och tid för när liveföreställningen startar. Här finns en varningsruta som informerar att inga ändringar bör göras när en prolog skickats ut till deltagare, då detta kan förstöra föreställningen.

Knappars funktioner:

  1. Skapa ett nytt speltillfälle, tryck här för att skapa ett nytt speltillfälle. Du får sedan fylla i viktig information.
  2. Koder, här skapas deltagarkoder för speltillfället.
  3. Inspicientknappen tar dig till inspicientens livekörningsläge.
  4. Deltagare tar dig till deltagarvyn.
  5. Scen tar dig till scenvyn.
  6. Åtgärder (tre punkter) tar dig till redigeringsmöjligheterna för speltillfället.

Karin tipsar

Om ni behöver testa er Techformance mot en större publik, är det bättre att göra det via funktionen ”Testkör” än att skapa ett live-tillfälle.