Produktionsmenyn i editorn

I denna meny samlas generell information om hela produktionen.

  • Här skapas karaktärer och variabler för hela föreställningen.
  • Alternativa texter kan skrivas in för sluttexten som syns för deltagare på deras mobila enheter efter att en produktion är färdig
  • ”Göm namn på val i omröstningar” gör så att namnet på varje val bara syns för dig, men inte för publiken. Det är bra att slå på om du t.ex. har lagt in text inuti bilderna för varje val för att få den stil du vill ha.