Publikens ”Min sida”

En användarresa är den väg som deltagaren tar genom gränssnitten för att ta del av innehållet. Beroende på vilken typ av interaktiv produktion som skapas kan deltagarens användarresa se olika ut. Här följer ett standardexempel på en användarresa.

I dessa exempel använder vi oss av en ”Kim” som går i åk 6 och ska gå på en föreställning tillsammans med sin klass. Innan användarresan börjar har teatern skickat ut biljetter till läraren som i sin tur delar ut QR-koder till eleverna som leder dem in till deras individuella sidor ”min sida”.

Observera att det är valfritt vilka spelplatser som ska användas, beroende på vilken effekt man vill åstadkomma. I en föreställning kanske bara prologen ska användas. I en annan bara show-delen.

Observera att det är valfritt vilka spelplatser som ska användas, beroende på vilken effekt man vill åstadkomma. I en föreställning kanske bara prologen ska användas. I en annan bara föreställnings-delen.