Deltagarens användarresa

En användarresa är den väg som deltagaren tar genom gränssnitten för att ta del av innehållet. Beroende på vilken typ av interaktiv produktion som skapas kan deltagarens användarresa se olika ut. Här följer ett standardexempel på en användarresa.

I dessa exempel använder vi oss av en ”Kajsa” som går i åk 6 och ska gå på en föreställning tillsammans med sin klass. Innan användarresan börjar har teatern skickat ut biljetter till läraren som i sin tur delar ut QR-koder till eleverna som leder dem in till deras individuella sidor ”min sida”.

Observera att det är valfritt vilka spelplatser som ska användas, beroende på vilken effekt man vill åstadkomma. I en uppsättning kanske bara prologen ska användas. I en annan bara föreställnings-delen. Vi rekommenderar dock att alla tre spelplatser används, då det skapar ett tryggare besök.

1. QR-kod

Kajsa får en QR-kod som hon kan använda med sin surfplatta i klassrummet.

2. Landningsidan

Via QR-koden kommer Kajsa till landningssidan och får här se tre knappar: Prolog, Föreställning och Epilog.

3. Prolog i klassrummet

Kajsa väljer prologen och kommer till program-bladet. Hon ser en introduktion till världen, rollerna och får fördjupa sig i en av rollerna via en interaktiv del.

4. Foajén på teatern

Nu har det gått en vecka och Kajsa är på teatern med sin skolklass. Hon har med sig sin platta och får i foajén en QR-kod som hon kan scanna av. Hon kommer till landningssidan och klickar på Föreställning.

5. På plats i salongen

Föreställningen har börjat och Kajsa har fått instruktioner att hon ska använda sin platta för att interagera under föreställningen. Val dyker upp som hon får ta ställning till och som förgrenar berättelsen. Ibland är det karaktärsspecifika val och ibland är det majoritetsval där hela publiken får vara med och välja. Vid ett tillfälle kommer ett individuellt uppdrag där hon själv får trycka fram berättelsen.

6. Landningsidan för epilog

Nu har det gått tre dagar sen Kajsa var på föreställningen. Hon har precis fått ett mejl av sin lärare med en QR-kod som återigen tar henne till landningsidan. Denna gång klickar hon på epilog-knappen.

7. Epilogen hemma

Kajsa kommer in på epilogsidan. Här får hon se uppföljningen på det slutet publiken hade valt i form av en text och video. Hon får också se statistik på de val som både publiken och hon själv gjort.