Ordlista

I metodboken, manualen och i andra sammanhang där man talar om Techformance används en del begrepp som inte är självklara. Här försöker vi förklara dem. Saknar du något ord? Jättebra om du kan skicka oss ett meddelande!

Begrepp

Beskrivning

Administratör

Administratör, ofta förkortat till admin, syftar till den person som hanterar Techformance webbapplikation. En admin kan bland annat hantera användaruppgifter.

Agens

Att känna att man kan påverka skeendet på ett meningsfullt och betydelsefullt sätt, med tydliga reaktioner som följd.

Agilt

Från engelskans ”agile” som betyder lättrörlig eller smidig. Att arbeta agilt brukar betyda en stegvis, utforskande och utvärderande process för att lösa problem och ta tillvara idéer, ofta med flera kompetenser representerade.

Användaren

Användaren av verktyget, den person eller personer som designar och framför Techformanceupplevelsen. Det kan vara en teatergrupp, en tekniker, regissör eller vilken kreativ person som helst. Delas upp i designer och teknisk inspicient.

Berättelseytor

En berättelseyta syftar till den plats där en del av berättelsen upplevs av besökaren. Det kan vara före (prolog), under (föreställning) eller efter (epilog).

Besökaren, deltagaren eller publiken

De människor som tar del av upplevelsen (föreställningen, konserten, utställningen eller besöksmålet som använder Techformance).

Delaktighet

Med delaktighet menar vi att inkludera publiken i beslut och aktiviteter. I Techformande ska alla i publiken ha samma möjlighet att vara med och påverka.

Designern

Designern, som använder editorn för att konstruera den interaktiva manusstrukturen.

Editor

Techformance-editorn är ett verktyg för att skapa och redigera förgrenade strukturer som sen kan kopplas till ett speltillfälle och köras live. Innehåller berättelsefunktioner för att skapa en interaktiv upplevelse.

Epilog (efter)

I berättarytan som kallas epilog kan användare lägga till en avslutande upplevelse i form av att visa upp alternativa slut eller t ex spela upp intervjuer med skådespelarna elller skaparna av verket.

Flow

Myntat av psykologen Mihály Csíkszentmihályi. Inom Techformance syftar det till när publiken är fullkomligt uppslukad i görandet, till den grad att tiden transformeras. Det uppstår när utmaningen och ens eget agerande når en balans.

Föreställning, utställning (under)

Under syftar till själva live-momentet där publiken möter verket. I en scenkonstproduktion finns alltid skådespelare och en teknisk inspicient som driver och matar fram upplevelsen.

Gränssnitt, vyer

Den digitala vyn som syns för användare av en techformance (till exempel besökargränssnittet eller inspicientgränssnittet).

Handlingsrymd

Handlingsrymden syftar till det utrymme där publiken upplever verket. Det är där publiken interagerar med fiktionen och utforskar pjäsens alternativa vägval, rollernas sinnesstämningar, känslor eller dialog.

Immersion

En känsla av att vara omsluten och uppslukad av upplevelsen.

Interaktivitet

Interaktivitet refererar till möjligheten att engagera sig i och påverka en digital eller fysisk miljö, oftast genom att svara på stimuli eller genomföra handlingar som genererar respons.

Karaktär

En karaktär är en slags personlighet varje deltagare i publiken antar eller följer. Vissa val och sidoäventyr under föreställning kan enbart utföras av en specifik karaktär. Deltagarna får välja sin karaktär antingen under prologens sidoäventyr eller i starten på föreställningsdelen

NPF

NPF står för Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar. Inom begreppet finns personer med ADHD och autism. I Techformance använder vi oftare uttrycket kognitiva funktionsnedsättningar vilket inkluderar även barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Kognition handlar om hur hjärnan tar in, bearbetar, lagrar och processar information.

Prolog (före)

Prologen syftar här till en digital berättelseyta bestående av information och sidoäventyr i prolog som upplevs först i en Techformance och innan föreställnings- och epilogdelen. Detta kan vara i klassrummet, hemma, i foajén eller inne i gradäng precis innan föreställningen börjar.

QLab

Ett datorprogram som är vanligt inom scenkonsten. Det hjälper tekniker och inspicienter att samordna och dirigera flera tekniska system: ljud, ljus, videoprojektioner och annat som måste kunna följa det som händer på scenen.

Sidouppdrag

Ett sidoäventyr är ett slags sololäge med egna noder och val där varje individuell deltagare själv matar fram berättelsen i sin enhet.

Spelifiering

Spelifiering, eller gamification, är användning av spelaspekter i en icke-ordinär spelkontext.

Teknisk inspicient

Teknisk inspicient, eller körtekniker, som via inspicientvyn trycker fram interaktionsmomenten.

Tillgänglighet

Tillgängligheten handlar om att säkerställa plats, föreställning och information är tillgängliga och användarvänliga för personer med olika behov. Det kan inkludera både fysisk tillgänglighet och kognitiv tillgänglighet, till exempel att kommunicera på ett sätt som är begripligt för alla.

Trygghet

Med trygghet i Techformance ger vi publiken möjlighet att förbereda sig genom prologen. För personer med olika funktionsnedsättningar skapar det trygghet när man i förväg vet till exempel vart man ska, hur det ser ut, vilka man kommer att träffa och hur lång tid en föreställning kan vara.

Webbapplikation

Webbapplikation, eller webbapp, är en programvara som finns ute i ”molnet” och som du kommer åt genom att använda en webbläsare. Techformance är en webbapp.