Ordlista

En gammal, trasig och dammig bok ligger uppslagen på ett säte i en teatersalong.

I metodboken, manualen och i andra sammanhang där man talar om Techformance används en del begrepp som kanske inte är självklara. Här försöker vi förklara dem.

Saknar du något ord? Jättebra om du kan skicka oss ett meddelande!

Administratör

Administratör, ofta förkortat till admin, syftar på den person som hanterar Techformance webbapplikation.
En admin kan bland annat ansvara för användaruppgifter.

Agens

Att känna att man kan påverka skeendet på ett meningsfullt och betydelsefullt sätt, med tydliga reaktioner som följd.

Agilt

Från engelskans ”agile” som betyder lättrörlig eller smidig. Att arbeta agilt brukar betyda en stegvis, utforskande och utvärderande process för att lösa problem och ta tillvara idéer, ofta med flera kompetenser representerade.

Användaren

Användaren av verktyget, den person eller personer som designar och framför Techformanceupplevelsen. Det kan vara en teatergrupp, en tekniker, regissör eller vilken kreativ person som helst. Delas upp i designer och teknisk inspicient.

Berättelseytor

En berättelseyta syftar till den plats där en del av berättelsen upplevs av besökaren. Det kan vara före (prolog), under (föreställning) eller efter (epilog).

Besökaren, deltagaren eller publiken

De människor som tar del av upplevelsen (föreställningen, konserten, utställningen eller besöksmålet som använder Techformance).

Delaktighet

Med delaktighet menar vi att inkludera publiken i beslut och aktiviteter. I Techformande ska alla i publiken ha samma möjlighet att vara med och påverka.

Designern

Designern, som använder editorn för att konstruera den interaktiva manusstrukturen.

Editor

Techformance-editorn är ett verktyg för att skapa och redigera förgrenade strukturer som sen kan kopplas till ett speltillfälle och köras live. Innehåller berättelsefunktioner för att skapa en interaktiv upplevelse.

Epilog (efter)

I epilogen kan användare lägga till en avslutande upplevelse. Exempelvis att visa upp alternativa slut eller intervjuer med skådespelarna eller skaparna av verket.

Flow

Myntat av psykologen Mihály Csíkszentmihályi. Inom Techformance syftar det till när publiken är fullkomligt uppslukad i görandet, till den grad att tiden transformeras. Det uppstår när utmaningen och ens eget agerande når en balans.

Föreställning, utställning (under)

”Under” syftar till live-momentet där publiken möter verket. I en scenkonstproduktion finns alltid skådespelare och en teknisk inspicient som driver och matar fram upplevelsen.

Gränssnitt, vyer

Den digitala vyn som syns för användare av en techformance (till exempel besökargränssnittet eller inspicientgränssnittet).

Handlingsrymd

Handlingsrymden är det utrymme där publiken upplever verket. Det är där publiken interagerar med fiktionen och utforskar pjäsens alternativa vägval, rollernas sinnesstämningar, känslor eller dialog.

Immersion

En känsla av att vara omsluten och uppslukad av upplevelsen.

Interaktivitet

Interaktivitet refererar till möjligheten att engagera sig i och påverka en digital eller fysisk miljö, oftast genom att svara på stimuli eller genomföra handlingar som genererar respons.

Karaktär

En karaktär är en slags personlighet varje deltagare i publiken antar eller följer. Vissa val och sidoäventyr under föreställning kan enbart utföras av en specifik karaktär. Deltagarna får välja sin karaktär antingen under prologens sidoäventyr eller i starten på föreställningsdelen

NPF

NPF står för Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar. Inom begreppet finns personer med ADHD och autism. I Techformance använder vi oftare uttrycket kognitiva funktionsnedsättningar vilket inkluderar även barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Kognition handlar om hur hjärnan tar in, bearbetar, lagrar och processar information.

Origin story

Engelskspråkigt begrepp som syftar till en karaktärs bakgrund (eller ”back story”) – hur karaktären blev en del av berättelsen och kanske också fick en del av sina egenskaper.

Prolog (före)

Prologen syftar här till en digital berättelseyta bestående av information och sidoäventyr. Prologen är det första som publiken upplever i en Techformance-föreställning. Den sker innan föreställningen och epilogen. Prologen kan upplevas i klassrummet, hemma, i foajén eller inne i gradäng precis innan föreställningen börjar.

QLab

Ett datorprogram som är vanligt inom scenkonsten. Det hjälper tekniker och inspicienter att samordna och dirigera flera tekniska system: ljud, ljus, videoprojektioner och annat som måste kunna följa det som händer på scenen.

Sidouppdrag

Ett läge med egna noder och val där varje deltagare själv matar fram berättelsen i sin enhet.

Spelifiering

Spelifiering, eller gamification, är att använda spelaspekter i en icke-ordinär spelkontext.

Teknisk inspicient

Teknisk inspicient, eller körtekniker, som trycker fram momenten med interaktion, via inspicientvyn.

Tillgänglighet

Tillgänglig teater handlar om att lokaler, föreställning och information är tillgängliga och användarvänliga för alla människor, oavsett förmåga och behov.

Trygghet

En viktig del av Techformance är att ge publiken möjlighet att förbereda sig, genom prologen. Det ger trygghet att få viktig information i förväg. Exempelvis vart man ska, hur det ser ut, vilka man kommer att träffa och hur lång tid en föreställning kan vara.

Webbapp, webbapplikation

Webbapplikation, eller webbapp, är en programvara som inte behöver installeras på din enhet. I stället finns den ute i ”molnet” och du kommer åt den genom att använda en webbläsare. Techformance är en webbapplikation.