Techformance är ett sätt att öppna upp scenkonstenföreställningar till att bli en större upplevelse med nya förgrenade berättelser och konstnärliga upplevelser.

Techformance började som en förstudie 2015 och blev ett arvsfondsprojekt 2019 där arbetsmetoder testades och ett appverktyg skapades. Hösten 2023 avslutades projektet men dess metoder och verktyg finns tillgängliga att använda för all typ av scenkonst. 

Verktygen inom Techformance är en webb-app som är testade inom olika typer av scenkonst, som teater, vandringsföreställning och livestreamad teater med barn- och ungdomar mellan 10–20 år, med eller utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som målgrupp. 

Techformance i dess form kan enkelt användas till alla typer av publika evenemang såsom konstutställningar, konserter och museiutställningar. Formen är densamma: deltagarna kan förbereda sig och göra vissa val inför en aktivitet, påverka det som händer under aktiviteten, och låta upplevelsen fortsätta efter aktiviteten.

Föreställningsform

En Techformance föreställning är uppbyggt i tre delar, där varje del har ett eget konstnärligt tilltal och syfte. Det går att jämföra med ett enklare spelupplägg. 

Del ett är en prolog som kan ske online före föreställningen där publiken har möjlighet att få en försmak av tematik, dess visuella värld, lära känna rollfigurerna men även göra val inför föreställningen som tex välja vilken rollfigur att följa i del två. 

Del två är själva föreställningen där publiken tillsammans styr föreställningen genom olika val. Det kan handla om att styra dialog, styra riktning och känslostämningar. Publiken kan ha fria händer att förgrena händelser. De kan därmed styra föreställningens riktning i tid och rum. Exempelvis kan publiken välja att en rollfigur ska säga förlåt eller svara något surt. Publiken kan välja att rädda eller lämna en rollfigur åt sitt öde men det kan också handla om att göra sidouppdrag. Publiken kan gå tillbaka i handlingen och göra om scener. Varje val publiken gör visas i monitorn för skådespelarna. Varje föreställning blir olika beroende på de val publiken väljer.

Del tre är en epilog som kan ske på plats eller enbart online där publiken exempelvis kan se de alternativa slut som skulle skett om publiken gjort andra val. 

Delaktighet och inkludering

Techformance har under utvecklingsperioden arbetat med målet att barn ska bli delaktiga, engagerade och aktiva i teaterföreställningarna. Barn som publik kan vara motvilliga besökare. De kanske aldrig har varit på en teaterföreställning tidigare och vet därför inte vad som förväntas av dem. Kommer de som elever med skolan kan de dessutom känna sig tvingade att gå. Det kan göra att barn kommer till teatern med både oro och motvilja till föreställningen de ska se.

Ett sätt att få barn att våga uppslukas av scenkonst som konstform är att som Techformance använda sig av idéer och teorier från spel- och livekulturen. Många barn känner igen strukturen och dramaturgin från spelvärlden vilket kan sänka trösklarna och göra att de känner sig inbjudna till föreställningen. Att de får delta under hela upplevelsen kan också öka engagemanget betydligt. En Techformance föreställning har som mål att vara inkluderande vilket innebär att alla människor, oavsett förmåga, ska kunna se en föreställning och delta på lika villkor.