En sliten låtsasversion av Techformance metodbok, liggande på ett bord i en repetitionssal

Techformance är ett sätt att öppna upp scenkonsten till att bli en ännu större upplevelse. Techformance bjuder in till förgrenade berättelser och konstnärliga upplevelser.

Techformance började som en förstudie 2015. 2019 blev Techformance ett projekt, med stöd av Allmänna Arvsfonden. Projektet utforskade arbetsmetoder och skapade ett appverktyg.

Projektet avslutades hösten 2023. Men dess metoder och verktyg finns tillgängliga att använda för all typ av scenkonst. 

Techformance har en webb-app som är testad inom olika typer av scenkonst. Exempelvis teater, vandringsföreställning och livestreamad teater. Målgruppen i projektet har varit med barn och ungdomar mellan 10–20 år, med eller utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Techformance kan användas till alla typer av publika evenemang, även konstutställningar, konserter och museiutställningar. Metoden är densamma: deltagarna kan förbereda sig och göra vissa val inför en aktivitet, påverka det som händer under aktiviteten, och låta upplevelsen fortsätta efter aktiviteten.

Föreställningsform

En Techformance-föreställning är uppbyggd i tre delar. Varje del har ett eget konstnärligt tilltal och syfte. Det går att jämföra med ett enklare spelupplägg. 

  1. Del ett är en prolog. Den kan ske online före föreställningen för att ge publiken en försmak av tematik, dess visuella värld, samt låta publiken lära känna rollfigurerna. Publiken kan även göra val inför föreställningen, till exempel välja vilken rollfigur att följa i del två. 
  2. Del två är själva föreställningen. Publiken styr tillsammans föreställningen genom olika val. Det kan handla om att styra dialog, styra riktning och känslostämningar. Publiken kan ha fria händer att förgrena händelser. De kan därmed styra föreställningens riktning i tid och rum. Exempelvis kan publiken välja att en rollfigur ska säga antingen förlåt eller svara något surt. Publiken kan välja att rädda eller lämna en rollfigur åt sitt öde. Men det kan också handla om att göra sidouppdrag. Publiken kan gå tillbaka i handlingen och göra om scener. Varje val publiken gör visas i en monitor för skådespelarna. Alla föreställningar blir därmed olika, beroende på publikens val.
  3. Del tre är en epilog. Den kan ske på plats eller enbart online. Publiken kan exempelvis se de alternativa slut som skulle skett om de gjort andra val. 

Delaktighet och inkludering

Projektet Techformance har arbetat med målet att barn ska bli delaktiga, engagerade och aktiva i teaterföreställningarna. 

Barn som publik kan ibland vara motvilliga besökare. De kanske aldrig har varit på en teaterföreställning tidigare och vet därför inte vad som förväntas av dem. Kommer de som elever med skolan kan de dessutom känna sig tvingade att gå. Det kan göra att barn kommer till teatern med både oro och motvilja till föreställningen de ska se.

Metoden Techformance är ett sätt att få barn att våga uppslukas av scenkonst som konstform, genom att den använder idéer och teorier från spel- och livekulturen. Många barn känner igen strukturen och dramaturgin från spelvärlden, vilket kan sänka trösklarna och göra att de känner sig inbjudna till föreställningen. Att de får delta under hela upplevelsen kan också öka engagemanget betydligt.

En Techformance-föreställning har som mål att vara inkluderande. Det innebär att alla människor, oavsett förmåga, ska kunna se en föreställning och delta på lika villkor.