Scen från ”Spökutdrivning för nybörjare” av Masthuggsteatern. Foto: Lina Ikse

På fritiden sitter barn allt mer vid datorer, inne i ett drama där de som spelare har möjlighet att själva utforska, välja eller förhålla sig till sin omgivning. Detta ger en känsla av kontroll och immersion som förhöjer upplevelsen. 

Samma barn som också är en central målgrupp för många scenkonstverksamheter. Med utgångspunkt utifrån var målgruppen tekniskt och socialt befinner sig ger Techformance det fysiska mötet med scenkonst en ny form och betydelse, ökar den interaktiva graden och ger deltagaren en högre känsla av engagemang och fullbordan, en inre delaktighet.   

Genom metoden och appen som utvecklats under projektet ges barnen möjlighet att påverka händelseförloppet både för, under och efter föreställningen, vilket gör varje föreställning helt unik och där barnen får uppleva den ytterligare dimensionen som skådespelare, kostym och scenografi ger. 

Under projekttiden kunde vi se att Techformance förändrade publikens respons på upplevelsen, där många ville se det om och om igen. 

Ett kvitto på att Techformance kan skapa det engagemang vi hoppats på! 

De erfarenheter vi gjort under workshops och föreställningar med stora och små teatrar, har nu destillerats ner till den här Metodboken. Vi hoppas att fler vill skapa och utveckla Techformance vidare.

Helena och Lotta

Helena Rung

projektledare

telefonnummer
070 – 349 21 65

e-post
helena.rung@vgregion.se

Lotta Eldh

projektledare

telefonnummer
070 – 082 52 77

e-post
lotta.eldh@vgregion.se