Kapitel 4: Produktionsytan

Produktionsytan är det du ser när du klickat på en produktion på landningsidan. Här samlas all information om den specifika produktionen och du hittar genvägar till olika andra gränssnitt.

I detta kapitel ges en översikt över vad som finns att hitta här samt hur det kan navigeras. Detaljinformation om Editorn, prologen, speltillfällen och epilog hittar du under nästkommande kapitel med samma titlar.