Hero Speltillfalle

Kapitel 10: Speltillfälle (under)

Alla ansträngningar så här långt pekar fram emot det allra mest magiska – själva föreställningen (eller besöket eller konserten).

När en Techformance är färdigbyggd i editorn och både prolog och epilog är klara så är det dags att skapa ett speltillfälle som gör att publik kan uppleva verket.

Det innebär dels några ytterligare moment i appen, dels praktiska förberedelser med QR-koder, surfplattor med mera. Somligt kan ske i god tid före premiär, annat behöver ske inför varje speltillfälle.

Det är viktigt att sträva efter en så sömlös övergång från publikens ankomst till showstart som möjligt. Är inte alla surfplattor förberedda till exempel, riskerar tekniken att ta tid och fokus i onödan.

Det är en del moment som krävs för att göra Techformance klart, men vi går igenom det steg för steg.

Karin tipsar

En stor hjälp är att ha en publikvärd som hjälper deltagarna att förstå hur de kommer fixa sin deltagarkod och berättar hur de kan sätta sina mobiler i stör ej-läge.