Kapitel 5: Techformance-editorn

Inuti Techformance-editorn skapas äventyrets struktur av förgreningar och interaktiva moment. Det är en stor öppen yta där olika byggobjekt kan skapas, dras, flyttas och kopplas ihop. Objekten kan sedan ges namn och fyllas med innehåll så som bilder och text eller mer avancerad funktionalitet. En inspicient kan sedan trycka fram nästa objekt genom den ihopkopplade strukturen via testkörsläget eller i liveläget tills att slutet nås.

Obs! Att använda en datormus rekommenderas när du ska använda editorn.