Hero Kapitel 5 Techformance editorn

I detta kapitel beskrivs den arbetsyta där du som skapar en Techformance troligen kommer att tillbringa mest tid: editorn.

Editorn har många delar och därför är det här kapitlet uppdelat på flera avsnitt, fördelade på separata sidor.

Inuti Techformance-editorn skapas äventyrets struktur av förgreningar och interaktiva moment. Det är en stor öppen yta där olika byggobjekt kan skapas, dras, flyttas och kopplas ihop. Objekten kan sedan ges namn och fyllas med innehåll så som bilder och text eller mer avancerad funktionalitet.

En filmsnutt som visar hur man kopplar ihop element i editorn.

Under reptitioner och föreställningar trycker exempelvis en inspicient fram nästa objekt genom den ihopkopplade strukturen via testkörsläget eller i liveläget tills att slutet nås.

Obs! Att använda en datormus rekommenderas när du arbetar med editorn.