Om Techformance

Masthuggsteatern: Spökutdrivning för nybörjare

Techformance är konkreta digitala verktyg med medföljande arbetsmetoder som scenkonstbranschen och besöksmål kan använda sig av för att skapa delaktighet, nya berättelser och konstnärliga upplevelser för barn.

Om du vill sätta upp en techformance loggar du på app.techformance.se och börjar arbeta (första gången måste din inloggning godkännas manuellt). Du kan använda ett manusverktyg där du enkelt kan bygga en berättelse med olika vägar fram. Du ger publiken möjlighet att själva välja hur historien ska utvecklas.

”Det som är spännande med Techformance är att hitta egna uttrycksformer och en ny typ av scenkonst i stället för att försöka ta något som existerar och lägga på en till mackapär på den.”

Stefan Bexell Stanišić
konstnärlig ledare på Bombina Bombast
Pratpil gra
Pratpil gra v

”Det är förunderligt hur skärmarna, som vanligen skapar distans, i denna pjäs bidrar till att öka närvaron i rummet… Det är rakt igenom tjusande, barnteater på allra högsta nivå.”

Mikaela Blomqvist, GP
om Masthuggsteaterns Techformance-föreställning ”Spökutdrivning för nybörjare

Prolog och epilog

I det webbaserade verktyget kan du också arbeta med det vi kallar prolog och epilog. I prologen kan  du ge publiken information om föreställningen i förväg eller till och med låta den börja i skolsalen eller hemma i soffan. Du kan ladda upp intervjuer med skådespelare, visa vägen till teatersalongen eller var man ska hänga av sig kläderna när man kommer. Du kan också ge bakgrundsinformation till berättelsen som helhet eller de delar du själv väljer ut. Här sätter endast din egen fantasi gränserna.

I epilogen kan du ge publiken möjlighet att fortsätta prata om vad den upplevt. Kanske finns det moraliska dilemman i de val man gjort som kollektiv eller individer och som fått effekt på berättelsen? Kanske är berättelsen inte slut i och med att ridån i salongen går ner? Det kanske finns en twist som publiken måste uppleva när den kommit hem eller så erbjuder du publiken att få se resultatet av de val man inte gjorde.

Epilogen kan också bli länken ut från föreställningen till större sammanhang i verkligheten. Här kan historiska kontexter, paralleller i samhället eller liknande problemställningar få plats. Den som vill engagera sig mer och kanske agera vidare kan få tips och länkar.

”Bara” för teater?

Techformance som metod och verktyg fungerar också för dansföreställningar, konserter, museer eller andra besöksmål. Alla sammanhang där engagemang och delaktighet ”före, under och efter” är önskvärt kan bli rikare med Techformance. Använd din fantasi – är trygghet inför besöket önskvärt, finns det utrymme för delaktighet och påverkan under upplevelsen, skulle det vara bra med hjälp att fokusera på eller förstå det som händer just nu?

Sammanhanget bestämmer formerna

I en Techformance väljer du själv vilka delar du vill använda. Vissa berättelser kräver fler, andra färre. Vissa publiker kräver mer, andra mindre.

Techformance flyer Digital Innovationsfestival

Techformance-foldern

Ladda gärna hem en tvåsidig folder som vi tog fram i samband med våra workshops på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm vintern 2022-2023.

Techformance skapades med hjälp medel från Arvsfonden mellan åren 2019 och 2023.