Techformance är en metod och ett speldesignverktyg för deltagande och inkluderande scenkonst.

Metodboken beskriver metoderna i verktyget Techformance. Metodboken har ett brett perspektiv och vill nå alla som är nyfikna på tillgänglig och interaktiv scenkonst. 

Techformance har även en Manual. Manualen är fokuserad på Techformance-appen, det verktyg som används praktiskt och tekniskt i ett evenemang så som teater, dans, konsert, utställning eller liknande sammanhang.  

Vi rekommenderar dig att först läsa Metodboken. Ur innehållet: