Föreställningsfoto från Hemma hos, Angereds Teater. Foto: David Walegren. På bilderna: Dilan Amin, Isra Elsalihie och Caisa-Stina Forssberg.

Inkluderande scenkonst

Techformance-föreställningen Hemma hos, Angereds Teater, med skådespelarna Dilan Amin, Isra Elsalihie och Caisa-Stina Forssberg. Foto: David Walegren.

”Det som jag vill veta om lokalen är hur stor den är och hur många vi kommer vara där. Det skulle även vara bra och veta var toaletterna ligger om det finns några och var utgångarna finns. En till sak jag vill veta är hur långt det är dit. Behöver jag åka buss dit eller kan jag gå. Jag vill också veta om man får ha på sina mobiler i lokalen och om det kommer vara några pauser.”

tankar från elev om vilken information
som hen vill ha före en föreställning
Pratpil h

Inkludering innebär att alla människor, oavsett förmåga, kan delta på lika villkor. Techformance har under projektet arbetat med barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Vi har lärt oss att om du ger människor rätt förutsättningar att delta, kan du skapa en inkluderande miljö där alla känner sig välkomna. 

Ett sätt att ge rätt förutsättningar är genom en social berättelse. En social berättelse är ett sätt att förklara ett sammanhang. Det kan exempelvis vara hur publiken förväntas interagera i en grupp eller ensamma, om de ska sitta på golv eller på stol. Genom att beskriva det som ska hända missar ingen de underförstådda förutsättningarna. Inom Techformance byggs inkludering in genom samtliga tre delar: prolog, föreställning och epilog.

Prologen börjar online där föreställningen introduceras. Du kan då skapa trygghet för publiken genom att de exempelvis får veta vilka förutsättningar som finns i lokalen och under föreställningen. Finns det toaletter, hissar, trappor? Förekommer starka ljud eller starkt ljus eller starka känslor? Prologen kan också inkludera interaktiva spel eller uppgifter som förbereder publiken inför föreställningen, för att få dem att vilja och våga komma till teatern.

Föreställningen ska ske på en teatern som är anpassad för att fungera för så många som möjligt vad gäller utformning, ljus och ljud. Och när föreställningen startar vet publiken redan vilka förutsättningar som gäller. Skådespelarna är tydliga med vad som sker och vad som förväntas av publiken. Under föreställningen skapas olika scenarier som alla i publiken kan påverka. Med hjälp av förgreningar kan publiken styra föreställningens utveckling, skapa dilemman och andra situationer. 

Epilogen kan ge ytterligare insikter, förklara föreställningen eller utforska alternativa slut. Prologen kan också användas för reflektion och samtal, eller visa statistik på publikens val. Det skapar engagemang och publiken känner sig inkluderad. Vid samtliga tre spelplatserna använder publiken en tillgänglig webb-app som ger tillgång till information, valmöjligheter och interaktiva element.