Kapitel 9: Prolog (före)

Prologen syftar till den digitala spelplatsen bestående av informationsblad och sidouppdrag i prolog. Detta är vad deltagaren upplever allra först i en Techformance.

Det är alltså information och interaktion som utspelar sig före föreställnings- och epilogdelen. Prologen kan upplevas i klassrummet, hemma, i foajén eller inne i gradäng precis innan föreställningen börjar. Läs mer om det i Metodboken.

För att skapa eller förändra en prolog går man in i en produktion och trycker på fliken Prolog. Här har du information om Informationsblad och Prologsidouppdrag.

Sidouppdrag i prologen

Det går att bygga in ett sidouppdrag i prologen. Deltagaren når ett sådant sidouppdrag genom att trycka på knappen ”Klicka för att gå vidare!” längst ner på Informationsbladet.

Turkos knapp med texten ”Klicka för att gå vidare!”

Det förutsätter dock att man har gjort ett prologkopplat sidouppdrag i editorn. För att läsa mer om hur det går till läs om i Sidouppdrag i kapitel 5.