Välkommen till Techformance!

Det här är webbplatsen där vi bygger, testar, använder och lär ut Techformance som metod och verktyg. Allt är inte klart – och det är precis som det ska vara.

Vi finslipar och förbättrar, men verktyget är igång; både för dig som ska sätta upp en Techformance och dig som ska besöka en.

Om Techformance

Techformance är en metod och ett digitalt verktyg som länkar ihop traditionell scenkonst med element från spelvärlden.

Den unga publiken är i fokus. Här får vi möjlighet att göra dem taggade, välförberedda och medskapande, från första gången de hör talas om evenemanget, till själva besöket och långt efteråt.

Metodbok och manual

Senare i år kommer du att på denna plats kunna ta del av projektets erfarenheter i form av en metodbok. Själva verktyget kommer också att få en konkret handledning, en slags teknisk manual, som också publiceras här.