Tillgänglighetsredogörelse

Under december 2023 – februari 2024 genomför Begripsam AB en granskning av techformance.se och app.techformance.se ur tillgänglighetssynpunkt. Rapporten kommer att publiceras på denna sida och utgöra grunden för fortsatt förbättringsarbete.