Suddig, lila illustration med grafik från webbappen.

I detta kapitel visas en översikt över Startsidan, alltså det inloggade läget för användare. Här samlas alla ens produktioner och uppkommande speltillfällen.

Observera att inloggat läge är byggt för användning ifrån en dator och bör användas med mus, inte en mobiltelefon. Därav finns vissa begränsningar om du skulle logga in ifrån en mobiltelefon, till exempel syns inte alla knappar i huvudmeny.

Den första vyn i inloggat läge visar de produktioner du har skapat eller håller på att arbeta med. Den visar också om det finns några framtida speltillfällen inlagda. Huvudytorna på denna sida är:

  1. Huvudmeny
  2. Produktioner
  3. Kommande speltillfällen

Välkomst-rutan

Första gången du loggar in möts du av en pop-up ruta som visar upp en modell över de olika spelplatserna. Du känner igen kronologin från användarresan vi nämnde i kapitel 1.

Vi kommer i det följande att gå igenom de här stegen ur perspektivet från någon som bygger en upplevelse i Techformance. Men vi stannar kvar på startsidan ett litet tag till.

Huvudmenyn på startsidan

Överst på sidan ser du huvudmenyn. Här finns genvägar till dina produktioner, metodboken, manualen och till kontoinställningar. När du klickar på Metod eller Manual i huvudmenyn öppnas de som nya tabbar.

Under Konto kan du göra ändra användarinställningar och ändra språk. Observera att förnamn och efternamn inte är samma som konto-namnet. Konto-namnet är något som ändras av administratör. Du kan också här ändra lösenord om så önskas.

Karin tipsar

Huvudmenyn finns med på många olika undersidor och kan användas som ett enkelt sätt att navigera runt med!

Produktioner på startsidan

På startsidan samlas dina projekt under rubriken Produktioner.

  1. Genom att klicka på knappen Skapa produktioner kan en ny produktion skapas.
  2. Genom att klicka på bilden av kortet kommer du in till produktionsytan för det kortet.
  3. Genom att klicka på de tre punkterna i ett korts nedre högre hörn når du fler funktioner. Här kan du antingen duplicera eller ta bort hela produktionen.
  4. Sidnumrering för att bäddra bland dina produktioner

Karin tipsar

Det är riskabelt att bara ha en version av sin Techformance. Det är därför smart att skapa flera versioner via duplicerings-funktionen.

Speltillfällen på startsidan

Längst ner på landningsidan finns Kommande speltillfällen som ger en överblick över alla icke-genomkörda speltillfällen ditt konto har. Ett icke-genomkört speltillfälle definieras som att slut-noden inte nåtts i själva spel-läget. Ett speltillfälle skapas inne i en specifik produktion.

  1. Här kan du komma åt vyer för inspicienten, deltagaren eller scenen. Dessa öppnas i en separat tabb.
  2. I kolumnen Åtgärder finns tre punkter per speltillfälle. Här kan du starta om, redigera eller ta bort en Techformance.