Kapitel 3: Startsidan (inloggat läge)

I detta kapitel visas en översikt över Startsidan, alltså det inloggade läget för användare. Här samlas alla ens produktioner och uppkommande speltillfällen.

Observera att inloggat läge är byggt för användning ifrån en dator och bör användas med mus, inte en mobiltelefon. Därav finns vissa begränsningar om du skulle logga in ifrån en mobiltelefon, till exempel syns inte alla knappar i huvudmeny.

Den första vyn i inloggat läge visar de produktioner du har skapat eller håller på att arbeta med. Den visar också om det finns några framtida speltillfällen inlagda. Huvudytorna på denna sida är:

  1. Huvudmeny
  2. Produktioner
  3. Kommande speltillfällen

Välkomst-rutan

Första gången du loggar in möts du av en pop-up ruta som visar upp en modell över de olika spelplatserna. Du känner igen kronologin från användarresan vi nämnde i kapitel 1.

Vi kommer i det följande att gå igenom de här stegen ur perspektiven från någon som bygger en upplevelse i Techformance. Men vi stannar kvar på den här sidan ett litet tag till.

Föregående: Logga in

Nästa: Huvudmenyn på startsidan