Kapitel 12: Tekniska förutsättningar i lokalen

För att kunna sätta upp en scenkonstproduktion med Techformanceverktyg krävs vissa förutsättningar:

  • Webbläsare Chrome/Safari, Vi rekommenderar webbläsaren Google Chrome då flest testningar har gjorts på den. För macOS rekommenderas också Chrome och sekundärt Safari. Övriga webbläsare kan fungera, men vissa effekter och buggar kan förekomma så det görs på egen risk. Till exempel finns det buggar med att markera noder i Firefox-webbläsaren.
  • Bredband för körtekniker, till exempel fiber, för teknisk personal (helst separat från publikens internet så att de inte blir segt av för mycket tryck på samma bandbred)
  • Ett publik-wifi för publiken i lokalen (om publiken ska byta rum under föreställning rekommenderas ett meshnätverk)

Teknisk miljö – frågor och svar

1. Hur sker distribution av app till klienter?

Det behövs ingen distribution. Både publik, admins, scenmonitorer o s v kommer åt appen via en webbläsare. Funkar på alla enheter med tillgång till internet och webbläsare (så inte smartklockor till exempel). Vi hämtar data från server till enheter via Rest anrop som plattorna gör aktivt, samt via websockets som är öppna mellan varje enhet och servern medans man är inne på en föreställning i plattan. 

2. Vad finns det för integrationer till andra system?

Valfri integration mot QLab kan slås på. Då behöver en hjälpar-app installeras på en dator på samma wifi nät som datorn som kör QLab. Den appen kommer gå att ladda ner. Den appen är skriven i Python. Inga andra integrationer finns. 

3. Hur ser den tekniska miljön ut?

Vi hyr Linux servrar (test + prod) från Heroku (Salesforce) i molnet. Där har vi en postgresql databas också för varje miljö. Där ligger en webbapplikation och kör.

4. Vilka programspråk har använts? 

Webbappen är byggd med Java + Spring i backend och ramverket React.js (TypeScript, CSS, HTML) i frontend.