En dator visar Techformance-appen i inloggat läge. Publiken kan här välja mellan två våldsamma handlingsalternativ.

Översikt

Webb-appen i redigeringsläge: våldsamma handlingsalternativ i Dockformance på Kulturhuset Stadsteatern, 2022.

Vad är en Techformance?

Begreppet Techformance kan syfta på två saker:

Arvsfondprojektet Techformance

Projektet pågick 2019 – 2023 och undersökte möjligheterna och tog fram verktyg. Läs mer om projektet på webbsidan och i metodboken, som beskriver de fruktbara tillvägagångssätt, processer och nyttiga lärdomar som framkommit under arbetet.

Webbapplikationen Techformance

Det här är det verktyg som togs fram inom projektet, för att kunna skapa och uppleva en Techformance, utan att själv behöva uppfinna och kombinera alla nödvändiga tekniker och verktyg. Webbappen har två huvuddelar:

 • En produktionsyta och en nod-editor där användaren kan skapa en Techformance.
 • En plats för publiken att uppleva och integrera med Techformanceproduktionen.

I den här manualen går vi bara igenom Techformance som webb-app och upplevelse.

Techformance webbapp är ett verktyg som

 • skapar interaktiva förgrenade föreställningar,
 • ger trygghet inför, under och efter föreställningar (genom tekniken)
 • ger makt och skapar delaktighet för publiken.

Webbappens målgrupper

 1. Användaren
  Användaren av verktyget är den eller de som designar och framför Techformanceupplevelsen. Det kan vara en teatergrupp, en tekniker, regissör eller vilken kreativ person som helst. Delas upp i designer och teknisk inspicient:
  • Designer som använder editorn för att konstruera den interaktiva manusstrukturen.
  • Teknisk Inspicient, eller körtekniker, som via inspicientvyn trycker fram momenten med interaktion.
 2. Deltagaren
  Deltagaren är besökaren eller publiken som är med och interagerar med verket.

Webbappens gränsnitt

Webbappen är uppdelad i olika gränssnitt baserat på Användaren och Deltagaren. Användaren är den som skapar upplevelsen medan deltagaren upplever det.

Användarens gränssnitt

Startsidan – inloggat läge

 • Ger en överblick över användarens Techformancesproduktioner
 • Ger en överblick över samtliga speltillfällen

Produktionsvyn

 • Ger detaljerad information och åtkomst till en specifik produktion
 • Är kopplad till produktionens editor
 • Överblickar och skapar prologen, speltillfället och epilogens olika delar

Editorn

 • Används för att skapa den förgrenade strukturen som sen kan kopplas till ett speltillfälle för att köras live
 • Innehåller ett testkörningsläge

Inspicientvyn

 • Körläge för teknikern under livemomentet
 • Ger överblick över föreställningen
 • Enklare ”go”-funktion som matar fram nästa interaktionstillfälle

Scenvyn

 • Enklare gränssnitt för att de på scen ska hålla koll på vilket av publikens val som vann

Spelplatser (deltagarens gränssnitt)

Deltagaren, besökaren eller publiken?

Först ett förtydligande: här skriver vi oftast ”deltagaren”, för enkelhets skull, men beroende på sammanhang kan det likställas med publik eller besökare.

Deltagaren kan via QR-kod eller genom att gå in på webb-appen Techformance.se nå sin personliga sidas gränssnitt. Den fungerar som en sluss mot de tre olika spelplatserna: prolog, speltillfälle och epilog.

Deltagarens gränssnitt kallas för spelplatser och består av tre ytor: Prolog, Föreställning och Epilog. En spelplats syftar till den plats där en del av berättelser och spelet upplevs. Prolog och epilog är helt digitala medan föreställningen kan vara både digital och fysisk.

Min sida

 • Slussas till rätt spelplats genom att skriva i en unik kod

Prolog

 • Introduktion till fiktionen i form av text, bild och video
 • Bekanta sig med lokal, karta, ”hur fungerar teaterbesöket”
 • ”Choose-your-own-adventure” med videostöd (sidouppdrag)

Speltillfälle

 • Förgrenad berättelse med olika slut
 • Påverka berättelsen genom majoritetsval, vad ska sägas, göras, upplevas
 • Vissa val kan ge effekt först långt senare
 • Välja egen karaktär att följa och påverka vissa val
 • Genomföra uppdrag under föreställningen

Epilog

 • Avslutar fiktionen
 • Se alternativa slut
 • Se statistik från ens val i föreställningen