En spelkontroll som ligger på ett upplyst scengolv.. AI-genererad illustation.

Metodbokens länklista

Om manusförfattande

Meningsfulla val och berättelsegrenar

Charlene Putneys föreläsning: Konsoll 2018: Charlene Putney – Delightful Dilemmas: Writing For Choice-Based Narratives (YouTube)

Finding the Right Branching Narrative Structure For Your RPG, Speaker: Liam Esler: GDC Vault – Finding the Right Branching Narrative Structure For Your RPG

Föreläsning av Director of Story Cassie Phillipps: All Choice No Consequence: Efficiently Branching Narrative (YouTube). Perspektivet är spelutveckling, men exakt samma principer och tips är giltiga för alla interaktiva narrativ.

Icke-linjär manushjälp

Ett redskap som kan hjälpa författaren att hålla reda på möjliga val och förgreningar är Twine. Det liknar editorn i Techformance, men är enklare och kan därför vara lämpligt tidigt i idéarbetet.

Att arbeta med Techformance

Rapport: Techformance på Angereds teater

Erfarenheter från tillämpning av Techformance på en befintlig text (pdf). Författad av Otto Båth, Techformance-regissör av föreställningen ”Hemma hos”.

”Framtidens teater för unga är visuell”

Artikel ur Riksteaterns tidskrift Scenen: Det levande mötet är något nytt och magiskt (pdf). Lisa Färnström, som regisserade Spökutdrivning för nybörjare, med flera scenkonstnärer reflekterar.

Samtal om digital innovation och Techformance

Svensk scenkonsts Ronald Hallgren samtalar med Charlie Nelson Prag (producent för Dockformance), Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Reflektioner om utmaningarna med att göra något nytt.

Unga Klara om Techformance

Ett kort blogginlägg om workshoppen som genomfördes våren 2020.

Techformance-workshop på Västanå Teater

Leif Stinnerbom med flera berättar om en av de första Techformance-workshopparna (YouTube), där en samisk föreställningsvärld utgör grunden för berättelsen.

Om interaktiv teater

Kulturdebatt: Scenkonsten behöver inte SVT för en ny tv-teater (DN.se) – Erik Rosales om digitala verktyg för interaktion

Om spelmetodik

Att följa upp en interaktiv upplevelse

Eftersamtal i Lajv – Elin Dalstål: En guide till hur man kan organisera eftersamtal för lajv (wordpress.com), pdf

Flow Theory i spel

En akademisk text av Daniel J. Acland om hur Flow Theory kan tillämpas när det gäller att förstå spelande: An Investigation of Flow Theory in an Online Game (pdf)

Flow in Games (and Everything Else), av Jenova Chen (skaparen av Thatgamecompany som gjort spel som Journey, Flower, Cloud och Flow): p31-chen.pdf (jenovachen.com), pdf

Boktips

Theory of Fun for Game Design – Raph Kostet

The Infinite Playground – Bernard De Coven

The Art of Game Design – Jesse Schell

Man, Play and Games – Roger Caillois

Datorspelandets dynamik: Lekar och roller i en digital kultur – antologi, Studentlitteratur, 2007

Tips till prologen

Lärarhandledningar

En viktig del av prologen till skolföreställningar är den information som riktar sig särskilt till pedagoger. Här är några lärarhandledningar som kan fungera som inspiration.

Det ingen får veta om pappa, Teater Gyllene Draken/Räddningsmissionen

Famnen, Riksteatern

Fursten – om tjusningen med att leda, Backa Teater

Två och en spegel, Magma Dans, Helena Franzén

Om regi

Regitankar om interaktivitet och deltagande publik

Gabriel Widing skriver om Techformance möjligheter att aktivera publiken under själva föreställningen och vilka konstnärliga upplevelser detta möjliggör.

Interaktiva narrativ på teatern

En akademisk text av Rebecca Rouse (2018): Partners: Human and Nonhuman Performers and Interactive Narrative in Postdigital Theater: 11th International Conference on Interactive Digital Storytelling, ICIDS 2018, Dublin, Ireland, December 5–8, 2018

Om tillgänglighet

Riktlinjer och tips för enkla och tillgängliga texter

Klarspråk, Institutet för språk och folkminnen

Lättläst svenska, Myndigheten för tillgängliga medier

Begriplig Text, 19 råd för att skriva begripliga texter

Riktlinjer för tillgänglighet i offentliga lokaler

Tillgängliga lokaler, Arbetsmiljöverket

Plan- och bygglagen, Boverket

Enkelt avhjälpta hinder, HIN, Boverket

Om neuropsykiatriska funktionshinder

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Riksförbundet Attention

Autism- och aspergerförbundet