Om manusförfattande

Meningsfulla val och berättelsegrenar

Charlene Putneys föreläsning: Konsoll 2018: Charlene Putney – Delightful Dilemmas: Writing For Choice-Based Narratives (YouTube)

Finding the Right Branching Narrative Structure For Your RPG, Speaker: Liam Esler: GDC Vault – Finding the Right Branching Narrative Structure For Your RPG

Föreläsning av Director of Story Cassie Phillipps: All Choice No Consequence: Efficiently Branching Narrative (YouTube). Perspektivet är spelutveckling, men exakt samma principer och tips är giltiga för alla interaktiva narrativ.

Att arbeta med Techformance

Rapport: Techformance på Angereds teater

Erfarenheter från tillämpning av Techformance på en befintlig text (pdf). Författad av Otto Båth, Techformance-regissör av föreställningen ”Hemma hos”.

”Framtidens teater för unga är visuell”

Artikel ur Riksteaterns tidskrift Scenen: Det levande mötet är något nytt och magiskt (pdf). Lisa Färnström, som regisserade Spökutdrivning för nybörjare, med flera scenkonstnärer reflekterar.

Samtal om digital innovation och Techformance

Svensk scenkonsts Ronald Hallgren samtalar med Charlie Nelson Prag (producent för Dockformance), Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Reflektioner om utmaningarna med att göra något nytt.

Unga Klara om Techformance

Ett kort blogginlägg om workshoppen som genomfördes våren 2020.

Techformance-workshop på Västanå Teater

Leif Stinnerbom med flera berättar om en av de första Techformance-workshopparna (YouTube), där en samisk föreställningsvärld utgör grunden för berättelsen.

Framtidens teater är redan här

Kulturjournalisten och teaterkritikern Ylva Lagercrantz Spindler gör i Teaterrummet en tidig betraktelse över möjligheterna med Techformance.

Om spelmetodik

Att följa upp en interaktiv upplevelse

Eftersamtal i Lajv – Elin Dalstål: arrtankar-eftersamtal-fc3b6r-lajv.pdf (wordpress.com)

Flow Theory i spel

En akademisk text av Daniel J. Acland om hur Flow Theory kan tillämpas när det gäller att förstå spelande: An Investigation of Flow Theory in an Online Game (pdf)

Flow in Games (and Everything Else), av Jenova Chen (skaparen av Thatgamecompany som gjort spel som Journey, Flower, Cloud och Flow): p31-chen.pdf (jenovachen.com)

Boktips

Theory of Fun for Game Design – Raph Kostet

The Infinite Playground – Bernard De Coven

The Art of Game Design – Jesse Schell

Man, Play and Games – Roger Caillois

Om regi

Regitankar om interaktivitet och deltagande publik

Gabriel Widing skriver om Techformance möjligheter att aktivera publiken under själva föreställningen och vilka konstnärliga upplevelser detta möjliggör.

Interaktiva narrativ på teatern

En akademisk text av Rebecca Rouse (2018): Partners: Human and Nonhuman Performers and Interactive Narrative in Postdigital Theater: 11th International Conference on Interactive Digital Storytelling, ICIDS 2018, Dublin, Ireland, December 5–8, 2018

Om tillgänglighet

Riktlinjer och tips för enkla och tillgängliga texter

Klarspråk, Institutet för språk och folkminnen

Lättläst svenska, Myndigheten för tillgängliga medier

Begriplig Text, 19 råd för att skriva begripliga texter

Riktlinjer för tillgänglighet i offentliga lokaler

Tillgängliga lokaler, Arbetsmiljöverket

Plan- och bygglagen, Boverket

Enkelt avhjälpta hinder, HIN, Boverket

[denna sida uppdateras]