Skådespelare på Västanå Teater framför en Techformance baserat på en samisk föreställningsvärld.

Skådespelare agerar i en Techformance-workshop producerad av Västanå Teater. Foto: Fredrik Svedemyr.

När du skapar deltagande scenkonst har du chans att fördjupa den konstnärliga upplevelsen, skapa närhet till publiken och göra scenkonsten till en helhetsupplevelse. 

Att föra en deltagande publik genom de tre delarna i en Techformance-föreställning kan ge publiken ett större engagemang på ett djupare plan.

En deltagande publik kan diskutera ämnen och ställas inför dilemman som kan göra att scenkonsten känns meningsfull på ett personligt plan. Upplevelsen kan bli viktigare än om de som publik enbart suttit och tittat på det som händer på scen. Nu är de med och för föreställningen framåt.

En betraktande publik kan lättare avfärda scenkonst som något bra eller dåligt. Nu är publiken med och deltar, är en del av upplevelsen och därmed med om en unik händelse.

Att skapa deltagande scenkonst är dock konstnärligt mer omständligt än vanlig teater. Du gör inte “bara” en föreställning. Du skapar en hel värld som du bjuder in till.

”Man kände att man fick vara med, bestämma en massa saker. Man kände att man var någon som betydde något i föreställningen.” 

10-årig elev i publiken
under en Techformance-workshop
Pratpil h

Webb-app

Techformance är en metod och en webb-app som låter dig som scenkonstnär arbeta med digitala berättarverktyg för att skapa en interaktiv scenkonstupplevelse. Du som konstnär skapar en rymd där publiken interagerar med fiktionen och utforskar pjäsens alternativa vägval, rollernas sinnesstämningar, känslor eller dialog. Pjäsen utvecklar sig olika beroende på vilka som sitter i publiken och föreställningen blir alltså olika från gång till gång.

Verktyget låter publiken agera, antingen kollektivt eller individuellt. Publiken kan använda en mobil eller en padda med tydliga instruktioner som visar när och hur de kan vara med att påverka berättelsen.

I Techformance kan du arbeta med två digitala ytor som vi kallar prolog och epilog. I prologen kan du introducera teatern och upplevelsen direkt till publiken på ett interaktivt och frivilligt sätt. I epilogen kan berättelsen och upplevelsen fortsätta efter föreställningen.

Prolog, föreställning och epilog kan kombineras på olika sätt och därmed skapa en mängd olika typer av interaktiva scenkonstupplevelser.

Techformance på 2 minuter

Klippet ovan är en superkort introduktion till Techformance.