Tidigare har vi gått igenom byggobjekten och grundligt gått igenom deras funktioner. Härnäst kommer en fördjupning i hur de kan kopplas ihop för att skapa olika berättelsestrukturer och hur ytterligare vissa funktioner kan användas i dessa strukturer, så som video, loops, karaktärer och uppdrag.

Publiken påverkar en scen, eller hela manuset!

I en traditionell teater är berättelsen linjär. Berättelsen går från scen 1 till scen 2 till slutscen, varje publik får se ungefär samma föreställning. I en Techformance kan man genom val skapa variation inom varje scen, eller till och med göra förgreningar i manuset.

Hur man som dramatiker kan närma sig interaktiv narratologi nämns i metodboken.

Här är de vanligaste sätten att låta publiken påverka en techformance:

Deltagarna påverkar i ett pågående scenario

Deltagarna ges möjlighet att påverka inom en scen och skådespelarna agerar efter majoritetens önskemål. Detta är ett sätt att skapa interaktivitet i en linjär föreställning.

Exempel:

  • Dialog (vad ska jag svara?)
  • Agerande (arg, glad, ledsen)
  • Plocka upp/använda rekvisita

Deltagarna påverkar nästkommande scenario

Deltagarnas val skapar förgreningar i berättelsen och kan på så sätt påverka kommande scenarion eller slutet på berättelsen.
Exempel:

  • Vänster eller höger väg (kan skapa ny ljussättning, backdrop, berättelse etc.
  • Bestämma en viktig rolls öde (döda sin kompanjon tidigt för att få dess utrustning)
  • ”Onda” eller ”goda” slutet

Dra streck från alla val i en valsituation till samma “nästa scen” för att hålla manuset linjärt.

Dra streck från olika val i en valsituation till olika noder för alla potentiella “nästa scener” för att skapa en förgrening i manuset.

Karin tipsar

Tänk på att två förgreningar i rad med två val i varje genast kan leda till att skådespelare behöver repetera in fyra gånger så mycket text i efterföljande noder. Använd gärna förgreningar, men med måtta! Det går även bra att dra ihop ett förgrenat manus till samma nod senare och sedan förgrena igen.