I editorn kan du använda kortkommandon för att underlätta arbetet. Tabellen nedan visar vilka de är och hur de används.

Du kommer åt samma översikt inne i verktyget genom att hålla musen över ”skapa objekt-knappen” och trycka på frågetecknet längst upp i menyn som dyker upp.

WindowsmacOS
Skapa ny nodshift + klicka på bakgrundenshift + klicka på bakgrunden
Sammankoppla nodershift + dra från en nodshift + dra från en nod
Ta bort nodMarkera nod → tryck deletemarkera nod → tryck fn + backsteg
Ta bort kopplingklicka på en koppling → tryck deleteklicka på en koppling → tryck fn + backsteg
Kopiera nodMarkera nod → ctrl + CMarkera nod → cmd + C
Klistra nodctrl + Vcmd + V
Markera flera noderctrl + shift + klicka och dra musencmd + shift + klicka och dra musen