Teateraffischer 1474998606

Informationsbladet är en webbsida som du skapar med ett inbyggt redigeringsverktyg som påminner om till exempel WordPress.

Här kan du sätta ihop ett material som deltagarna ska uppleva före föreställningen. Konceptet är att innehållet ska dels vara lockande, förberedande och skapa trygghet inför besöket, dels vara en spelplats för att inleda fiktionen.

9.3 Prolog Informationsblad

Härifrån finns tre knappar:

  1. Ändra – leder till Informationsbladets html-editor
  2. Visa – en förhandsgranskning av Informationsbladet
  3. Dela – skapar en länk till Informationsbladet som kan delas

Informationsbladets editor har funktioner för att lägga till text, bild och länkar. Precis som i ordbehandlingsprogram kan du också ändra textfärg, storlek, justering och mycket mer.

Det går också att öppna källkoden och ändra om html-elementen i detalj (verktygsknappen med ”<>”). Du kan till exempel ändra färg på bakgrunden eller storleken på vissa föremål etc.

För ännu mer avancerad formgivning kan du länka till externa CSS- och typsnittsfiler, använda ”iframe”-taggar och andra HTML-knep. Detta är dock inget som utforskat i större skala under projekttiden. Möjligheterna finns där för sammanhang med specifika detaljkrav på hur produktionen ska presenteras i alla led. Det kräver förstås lite specialkunskaper i hemsidesbyggande.

Mall för tillgänglighetsinformation

Informationsbladet innehåller en mall med fokus på trygg förberedelse inför besöket. I mallen kan du fylla i roller/karaktärer som finns med i pjäsen, vad som kommer hända och en steg-för-steg guide som berättar hur du tar dig till teatern och vad som händer väl där. Byt bara ut innehållet mot ditt egna.

Karin tipsar

Tänk på att skriva korta tydliga meningar. Lägg också till bilder som fungerar som bildstöd åt de som har svårt att förstå text.

Det är helt valfritt att använda allt i mallen, men den finns där för att guida och illustrera hur enkelt det är att arbeta med tillgänglighet och inkludering som gör att alla kan och vågar gå på en scenkonstupplevelse.

Om du gjort ändringar men vill gå tillbaka till ursprungsmallen kan du rensa allt i informationsbladet (Ctrl + A eller kommando + A följt av backspace) och sedan trycka på ”Spara”.

När informationsbladet är tomt finns en logik på plats för att ersätta det med den ursprungliga mallen istället.

Anpassa innehållet för fler

Tänk på att skriva lättläst, att välja teckenstorlekar som är lätta att läsa även för den med nedsatt syn, att ge bilder informativa ALT-taggar och välja färger med ordentlig kontrast. Det är inte lätt att få alla rätt när det gäller tillgänglig digital information, men alla tjänar på att man gör sitt bästa. Myndigheten Diggs webbriktlinjer finns på digg.se/webbriktlinjer.