Informationsbladet i prolog

Informationsbladet är en HTML-sida likt WordPress där man kan skapa ett material tillhörande föreställningen. Konceptet är att innehållet ska dels vara förberedande för att trygga inför teaterbesöket, dels vara en spelplats för att inleda fiktionen.

image 63

Härifrån finns tre knappar

  • Ändra – Leder till Informationsbladets html-editor
  • Visa – En förhandsgranskning av Informationsbladet
  • Dela – Skapar en länk till Informationsbladet som kan delas

Informationsbladets editor har funktioner för att lägga till text, bild och länkar. Likt programmet Word kan du också ändra textfärg, storlek, justering och mycket mer.

Det går också att öppna källkoden och ändra om html-elementen på bakgrunden eller storleken på vissa föremål etc. Detta är dock inget som utforskat under projekttiden.

Informationsbladet innehåller en mall med fokus på trygg förberedelse inför besöket. I mallen kan man fylla i roller/karaktärer som finns med i pjäsen, vad som kommer hända och en steg-för-steg guide som berättar hur du tar dig till teatern och vad som händer väl där.

Karin tipsar

Tänk på att skriva korta tydliga meningar. Lägg också till bilder som fungerar som bildstöd åt de som har svårt att förstå text.

Det är helt valfritt att använda allt i mallen, men den finns där för att guida och illustrera hur enkelt det är att arbeta med tillgänglighet och inkludering som gör att alla kan och vågar gå på en scenkonstupplevelse.

Om man gjort ändringar men vill gå tillbaka till ursprungsmallen kan man rensa allt i informationsbladet (Ctrl + A följt av Backspace) och sedan trycka på ”Spara”.

När informationsbladet är tomt finns en logik på plats för att ersätta det med den ursprungliga mallen istället.