För barn som är ovana scenkonstbesökare och/eller barn med diagnoser kan behöva förbereda sig inför föreställningen. En bra beskrivning i prologen ger möjlighet för publiken att förutse om de behöver stöd i form av hjälpmedel eller av en person barnet litar på. Beskrivningen hjälper publiken att veta vad de ska göra och hur de ska bete sig.

Personer som har diagnoser inom autismspektrat, kan ha svårt med nya situationer, starka känslosvängningar och plötsliga förändringar i ljud, ljus och rök, eller att förstå vad som är spel och verklighet. Information om scenkonsten innehåller exempelvis plötsliga ljud i prologen gör att personer inom autism spektrat kan förbereda sig genom att ta med sig hörlurar eller hörselskydd. 

Förberedelser genom verktyget

Med webb-appen som hjälpmedel kan publiken i förväg bekanta sig med förutsättningar och omständigheter och därmed skapa en tryggare upplevelse i scenrummet. 

Under projektet Techformance har vi bjudit in skolklasser till våra föreställningar. Därför kommer här råd som gäller publik generellt men kanske extra mycket vänder sig till barn. Barn gillar övertydlighet och blir glada när det händer något som de vet om. Det bekräftar bara deras bild av den kommande upplevelsen. Nedan följer konkreta exempel på hur du kan förbereda publiken.

 • Information om föreställningen, längd på föreställningen, hur stor publik det kommer att vara. 
 • Handling, vilka är med, vad det handlar om, i stora drag om föreställningen är rolig, läskig, vilken miljö den utspelar sig.
 • Förekommer det höga ljud, starka känslor, tonläge, applåder? Går det att låna hörselkåpor?
 • Förekommer oväntade effekter?
 • Förekommer starkt eller ovanligt ljus?
 • Förbered eventuella överraskningar i föreställning visas med musik, eller genom att sänka rösterna.
 • Beskriv pauser, om de förekommer. Förklara vad pausen är till för, hur lång den är och hur man vet när pausen är slut, om det ringer i en klocka exempelvis.
 • Förbered barnen på vilka förväntningar som ställs på dem. 

Detaljerad information är viktigt

Ge så mycket information som möjligt om lokalen, noggrant och detaljerat. Filma eller fotografera gärna och visa film och bilder. Beskriv teatern väl. Det underlättar för elever, lärare och annan personal som är med. Här är exempel på detaljer om teatern som barnen behöver få veta:

 • Hur kommer man till teatern? Buss, tåg eller annat, hur långt det är att gå?
 • Samlingsplats, gärna med bild, för att veta var man blir hämtad/mött.
 • Karta – med adress och hur man kommer dit.
 • Visa om det finns trappor eller rulltrappor, hiss.
 • Ska man hänga av sig ytterkläder eller ta med sig in, var ska man i så fall hänga av sig?
 • Inne i salongen, hur ser det ut, var man kan sitta?
 • Berätta att det är mörkt inne i salongen.
 • Förklara om man får välja plats själv eller någon visar/berättar var man ska sitta.
 • Visa utgången, särskilt om man kommer ut på en annan plats/gata, det kan vara olika vägar, finns det toaletter på vägen ut?
 • Är det andra klasser/elever på plats eller om vi är den enda klassen?
 • Kan elever i rullstol följa med, i så fall funkar samma väg in eller finns det en annan entré, finns hiss?
 • Var finns toaletterna?
 • Måste man vänta innan man kan gå in?
 • Hur länge man ska sitta stilla på föreställningen, är det en paus eller inte, hur lång paus?
 • Ska man ta med sig något eller göra något under föreställningen: till exempel använda en Ipad, sjunga med eller räcka upp handen?
 • Ska man träffa skådespelarna?
 • Ska man sitta på golvet?

Citat från lärare: 

”Som lärare är det skönt om gruppen tas hand om tillsammans med värdarna. Det är ganska mycket fixande innan man är iväg med en grupp och då är det sååå skönt att få stöd i att leda gruppen i rätt riktning. Den kända trygga läraren behövs ändå för elever som är extra otrygga och behöver något bekant för att kunna slappna av.”

”Det är bra med en kontaktperson för att kunna få/ge info et cetera. Det är också bra att någon möter vid dörren. Möjlighet att kunna sitta vid elever som behöver vuxenstöd är viktigt. Ibland måste vissa elever kunna sitta nära en utgång. Det är viktigt att kunna förmedla att vi har elever med funktionsnedsättningar som kanske måste lämna under föreställningen. Som lärare stannar man alltid i sin lärarroll. Vi pedagoger pratar mycket om förväntningar även på dem som elever och vad man som elev behöver tänka på när man rör sig utanför skolan t ex på museilektioner och teater. Att även de vi möter har förväntningar.” 

”Materialet vi fick var väldigt väl genomtänkt och inspirerande.” 

”Ca 40 minuter brukar vara mer idealiskt!”

Citat från elever:

“Jag vill veta lite om det är spänning eller skräck. Gärna som på baksidan av en bok!”

“Jag vill veta om det kommer bli höga ljud för jag gillar inte det!”