Skapa och förbereda ett speltillfälle

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

Varning
När prologen är öppen är det väldigt viktigt att inga ändringar görs på Techformancen. Gör man det kan live-föreställningen gå sönder och inte gå att genomföra. Det är okej att göra ändringar efter en föreställning har avslutats, fram tills att nästa prolog öppnas.

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle

app.techformance.se/#/show/109802/landing?/participationCode=1111

  • 109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle
  • 1111 syftar till deltagarkoden och kan variera

109802 syftar till det specifika speltillfället och är olikt för varje speltillfälle