Hero Starta och kora en Techformance

Starta och köra en Techformance

När publiken är på plats och har genomfört prologen kommer de till en vänt-sida med en snurrande ikon.

Deltagarnas skärmar innan inspicienten tryckt på Starta.

Inspicienten/teknikern behöver nu starta själva speltillfället genom att gå in till inspicientvyn antingen via huvudmenyn i inloggat läge, eller inifrån ett produktionskort och under fliken speltillfälle.

När skådespelare är klara och all övrig teknik är redo så trycker du på Starta i den nedre listen för att komma igång.

En bild föreställande startknappen i inspicientvyn

Då aktiveras Startnoden. Om det finns anteckningar för startnoden kommer de att visas i inspicientvyn. Finns det en visningstext eller en video sparad i startnoden kommer den att visas för deltagarna.

Gå vidare framåt

Nu är du igång! Där knappen Starta nyss satt, finns nu knappen Nästa.

Ovanför Nästa-knappen syns alltid namnet på det byggobjekt (nod, val eller sidouppdrag) som står på tur, som alltså kommer att bli aktivt när du trycker på Nästa igen.

I mitten ser du namnet på det byggobjekt som är aktivt just nu. Och när du stegat vidare kommer du till vänster kunna se namnet på föregående byggobjekt.

Förutom Nästa-knappen har du också en Tillbaka-knapp. Den används normalt inte under en pågående föreställning. Jämför gärna med samma vy under ett testtillfälle, då det också finns knappar som gör det möjligt att dels hoppa fritt till andra noder, dels återställa testtillfället som om inga val gjorts.

Därefter är det bara att stega sig fram genom de byggobjekt som ni skapat. Vid förgreningar som följer av deltagarnas val kommer knappen Nästa automatiskt att mata fram noder, val och sidouppdrag enligt den valda vägen. Variabler och kriterier kommer att uppträda enligt de inställda reglerna.

Kom ihåg att om föreställningen innehåller sidouppdrag behöver man vänta med att klicka på Nästa tills sidouppdraget är slutfört.

När äventyret nått slutnoden visas ”sluttext för publik” i deltagarnas enheter. Texten är den du ställt in i Produktionsmenyn. Har du inte skrivit något annat visas texten i bilden ovan.

Det är bäst att avrunda föreställningen innan deltagarna har nått slutnoden, så att slutnoden verkligen blir det allra sista som sker. Annars kan deltagarna bli förvirrade över att deras plattor säger att föreställningen är slut, medan något uppenbarligen fortfarande pågår. Gör alltså gärna en extra nod som motsvarar det ”sceniska slutet” precis innan slutnoden:

En extra nod före slutnoden. ”Ridå” är här det sista som händer på scen.

Om det finns en epilog

Har din Techformance försetts med en epilog kommer deltagarnas sista skärm att förutom sluttexten dessutom att visa en turkos knapp med texten Gå vidare.

Den tar deltagaren tillbaka till deltagarens ”min sida”, där nu knappen Till epilog går att klicka på.