Skicka epilog till publiken

Som tidigare nämnt syns inte redan genomförda speltillfällen i den lista på produktioner som allmänheten kan se på app.techformance.se.

För att deltagarna ska kunna återvända för att ta del av epilogen, behöver de därför än en gång komma till respektive ”Min sida” för speltillfället. Det är samma länkar och samma QR-koder som till prolog och föreställning. Om de har kommit bort, kan det vara bra att rutinmässigt skicka ut dem på nytt efter föreställningen.

Kom ihåg att URL:en till landningsidan är alltid samma, dock med olika siffror (exempel):

app.techformance.se/#/show/109802/landing?/participationCode=1111
  • 109802 syftar till det specifika speltillfället och är unikt för varje speltillfälle
  • 1111 syftar till deltagarkoden och varierar mellan deltagare