QR-koder

För att komma till direkt till ”Mina sida” behöver man följa en QR-kod som ansvarig skickar ut. Hur dessa genereras kan läsas under Kapitel 10.

Det betyder dock att deltagarnas enheter behöver ha en QR-kodläsare. Ofta är det inbyggt i kamera-appen, men det kan variera från publik till publik.

För att detta inte ska bli ett problem är det en god poäng att skriva med instruktioner om hur man scannar QRkoder, inklusive instruktioner om hur man laddar ner behövlig app för avscanning.