För att komma till direkt till ”Min sida” behöver deltagarna följa en QR-kod som ansvarig skickar ut.

Hur QR-koderna genereras kan läsas under Kapitel 10.

Det betyder dock att deltagarnas enheter behöver ha en QR-kodläsare. Ofta är det inbyggt i kamera-appen, men det kan variera från publik till publik.

För att detta inte ska bli ett problem är det en god poäng att skriva med instruktioner om hur man scannar QR-koder, inklusive instruktioner om hur man laddar ner behövlig app för avläsning.