Översikt över editorn

Editorn är ytan där du kan skapa objekt för att skapa interaktiva produktioner.

Funktioner:

  1. Fixlist är en funktion för att felsöka sin produktion. Genom att klicka på ikonen dyker ”fel” eller förslag på fixar upp. Det är inget måste att utföra fixarna. Dock kan vissa göra så att techformancen inte kan köras, så det är bra att hålla ett öga på den innan man ska spela den live.
  2. Editorytan är var man bygger sin techformancestruktur.
  3. Zoom-funktion finns i nedre vänsterhörn. Det går att klicka på + och – för att zooma in eller ut. Det går också att dra eller klicka i stapeln för önskad zoom. Genom att klicka på fyrkanten centreras editorytan. Det går också att använda mushjulets scroll för att zooma.
  4. Testkör, genom att trycka på testkör kan ett nytt testkörningstillfälle skapas. För att skapa ett nytt testkörningstillfälle trycker man på knappen Ny testkörning. Det dyker då upp ett nytt tillfälle kallat Testkörning X (där X=siffran -baserat på hur många testkörningstillfällen man har). Genom att trycka på tillfället kommer man till inspicientens testkörningsläge.
  5. Skapa objekt, genom att hålla musen över knappen Skapa objekt dyker en liten mini-meny upp. Härifrån skapas nya objekt (nod, val, anteckningar och uppdrag). Här kan man också se kortkommandon.
  6. Produktionsmeny, På högersidan av editorn finns produktionsmenyn. Härifrån kan man skapa karaktärer och variabler samt ändra sluttexten och gömma namn på val i omröstningar. Produktionsmenyn syns bara om inget objekt är markerat så för att komma tillbaka till produktionsmenyn när något annat objekt är markerat kan man antingen vänster-klicka på editor-bakgrunden eller trycka på knappen Produktionsvy till höger och Testkör (som enbart syns när ett objekt är markerat).

Produktionsmenyn i editorn

I denna meny samlas generell information om hela produktionen.

  • Här skapas karaktärer och variabler för hela föreställningen.
  • Alternativa texter kan skrivas in för sluttexten som syns för deltagare på deras mobila enheter efter att en produktion är färdig
  • ”Göm namn på val i omröstningar” gör så att namnet på varje val bara syns för dig, men inte för publiken. Det är bra att slå på om du t.ex. har lagt in text inuti bilderna för varje val för att få den stil du vill ha.