En person i publiken väljer karaktär att följa under en Techformance-föreställning.På surfplattans skärm syns tre tecknade grisar att välja mellan.

En karaktär är en slags personlighet, person i äventyret som deltagare väljer att följa eller heja på. Det kan också vara en grupp man väljer att tillhöra, till exempel ”spioner” eller ”Hattifnattarna”. Senare i berättelsen kan vissa moment vända sig särskilt till en karaktär.

Deltagarna gör valet antingen under prologens sidouppdrag eller i starten på föreställningsdelen, om de inte genomfört prologen (se bild nedan).

Du kan ställa in så att vissa val och sidouppdrag under föreställning enbart kan utföras av en specifik karaktär. Det gör du med kryssrutor för varje val.

Olika typer av karaktärer

Karaktärer kan användas på olika sätt i berättelsen.

  1. Kopplad till en skådespelarroll (till exempel drottningen eller prinsen), någon man i olika moment får vara eller stötta
  2. En känsla eller samvete – låt publiken avgöra ifall de vill vara ”ond” eller ”god” och enbart ge goda eller onda alternativ.
  3. Interaktiv observatör, som ingriper i handlingen i någon form, utan att de representeras på scenen (till exempel kan alla deltagare som valt karaktären ”häxor” vid något tillfälle välja att förtrolla rollfigurer på olika sätt, medan de som är ”vädergudar” kan orsaka iskyla)

Alla dessa kan kombineras fritt, till exempel kan vissa deltagare följa en specifik skådespelares roll medan andra är interaktiva observatörer och gör övergripande berättelseval.

Exklusiva val för en karaktär

När berättelsen når fram till valsituationer, både i prolog och i föreställningen, kan dessa begränsas till en eller flera karaktärer.

  1. Ett enstaka val kan vara karaktärsspecifikt. Detta blir då ett ”bonusval” som enbart följare av den specifika karaktären kan göra.
  2. Samtliga val kan göras karaktärsspecifika. Enbart de som valt den karaktären får göra valet. De som inte valt den karaktären får stå över.

Karin tipsar

För att få effekten av ett bonusval behövs fler än två valmöjligheter. Annars får majoriteten enbart ett alternativ medan de som valt karaktären får två.

Föregående: Byggobjekt i editorn

Nästa: Sidouppdrag