Karaktärer och karaktärsval

En karaktär är en slags personlighet eller person/karaktär i äventyret som deltagare väljer att följa.

Du kan ställa in så att vissa val och sidouppdrag under föreställning kan enbart utföras av en specifik karaktär. Deltagarna får då välja vilken karaktär de vill följa antingen under prologens sidouppdrag eller i starten på föreställningsdelenom de inte genomfört prologen (se bild nedan).

Publiken väljer sin karaktär.

Inuti ett val väljs ifall valet ska vara begränsat till en specifik karaktär eller inte.

Olika typer av karaktärer:

  1. Kopplad till en skådespelarroll
  2. En känsla eller samvete, Låt publiken avgöra ifall de vill vara ”ond” eller ”god” och enbart ge goda eller onda val.
  3. Interaktiv observatör, som ingriper i handlingen i någon form

Alla dessa kan kombineras fritt, tex vissa i publiken får följa en specifik skådespelare och en annan är en interaktiv observatör och gör övergripande berättelseval.

Olika typer av karaktärsval

  1. Ett enstaka val kan vara karaktärsspecifikt. Detta blir då ett ”bonusval” som enbart följare av den specifika karaktären kan göra
  2. Samtliga val är karaktärsspecifika. Enbart de som valt den karaktären får göra valet. De som inte valt den karaktären får stå över.

Karin tipsar

För att få effekten av ett bonusval behövs fler än två valmöjligheter. Annars får majoriteten enbart ett alternativ medan de som valt karaktären får två.

Föregående: Byggobjekt i editorn

Nästa: Sidouppdrag