Sidouppdrag

Ett sidouppdrag är ett slags sololäge med egna noder och val där varje individuell deltagare själv matar fram berättelsen i sin enhet. Det krävs att deltagaren själv trycker på valet för att starta sidouppdraget. Under tiden ett sidouppdrag är aktiverat trycker inte inspicienten fram berättelsen.

När inspicienten väl trycker på ”nästa” avslutas sidouppdrag för samtliga deltagare.

Sidouppdrag kan innehålla noder, val, filmer samt anteckningar och all den funktionalitet som ingår i de objekten.

För att kunna fungera måste ett sidouppdrag ha en specifik koppling, följande:

Nod → Val → Sidouppdrag → Nod

Inuti sidouppdragets editor kan man ändra standardtexter för ”Nästa scen” och ”Uppdrag genomfört”. Det går också att gömma namn på val i omröstningarna inuti sidouppdragen.

Sidouppdrags funktioner

 • Ingen majoritet väljer, utan varje deltagare bestämmer själv
 • Inspicient matar inte fram nästa val, utan avslutar när alla är klara (eller efter en viss tid)
 • Kan användas för att gå runt i teatern och baserat på val man gör (obs, bör finnas ett mesh-nätverk för detta)
 • Kan innehålla förinspelade filmer

Sidouppdrag i prologen

I prologen kan det finnas med ett sidouppdrag längst ner på Informationsbladet om en nod i editorn har ”Prolognod” ikryssad. Detta äventyr kan alltså göras innan föreställningen börjar, till exempel i klassrummet eller i foajén. Det är ett bra sätt att engagera publiken innan föreställningen samt låta dem öva på hur det går till innan de kommer.

 1. Deltagarna trycker då på knappen med texten ”klicka för att gå vidare” för att starta sidouppdraget
 2. Deltagaren får välja karaktär om de har satts upp i din techformance
 3. Deltagarna får välja sidouppdrag (Här kan man göra karaktärspecifika sidouppdrag, en för varje karaktär till exempel)
 4. När sidouppdraget är färdigt kommer standardtexten ”Uppdrag genomfört” fram (text kan ändras inuti sidouppdraget) och sidouppdraget är nu klart

Sidouppdrag under föreställningen

 1. Föreställningen når en valnod som är kopplad till ett eller flera sidouppdrag. När inspicienten trycker på ”Nästa” får publiken välja sidouppdrag
  • Om ett val har en karaktär ikryssad blir sidouppdraget ett karaktärsspecifikt och kan enbart väljas av de som följer den karaktären
 2. Nu har alla deltagares sidouppdrag startat och de får trycka sig igenom dem på egen hand.
 3. Inspicienten avslutar äventyret genom att trycka på ”Nästa” och skickar då alla deltagare till uppsamlingsnoden efter sidouppdragen.

Hur kan det användas?

Ge varje deltagare en unik upplevelse som de kan jämföra med kompisarnas “Valde du att gå ner i grottan? Vad hände där? Jag gick till skogen, där var Hamlet och gjorde nån hemlig deal med djävulen!! Det var därför han var så bra på fiol i slutet!”

Låt deltagarna gå iväg fysiskt en och en, eller i grupp och gå genom ett antal rum med val i varje rum som leder dem vidare genom olika dörrar i lokalen. Varje val delar upp dem i nya små grupper för alla som valde det valet. Möts upp i slutet, men har tagit olika vägar, sett olika saker.

“Quiz” – Låt deltagarna svara på frågor (göra val i plattan) och rätt val leder vidare till nästa fråga, fel val leder tillbaks dem till salen. Man lär sig mer om storyn ju längre man kommer. Lite tävling mellan barnen, vem lyckades dyka djupast i konspirationen och lära sig mest? Får berätta för sina vänner efteråt.

Ett eget intro som kan genomföras bara av de som valt karaktären i fråga (som i “Deltagare väljer karaktär” tidigare).