Loopar, eller tidsresor, syftar till en funktion som aktiveras om man har kopplat ett val som leder tillbaka till en tidigare nod.

Publiken har då möjlighet att göra om valet, för att få ett annat utfall. När valsituationen uppstår igen är dock det redan genomförda alternativet utgråat. Publiken måste alltså välja ett ett annat alternativ.

Den här inbyggda begränsningen, där redan prövade val inte är tillgängliga igen, är till för att deltagarna inte (av misstag eller medvetet) ska orsaka en evighetslång föreställning som aldrig kommer vidare…

Loopfunktionen beter sig dock olika beroende på om man kör i ett test- eller liveläge.

  • Testläge = publiken kan välja samma loop oändligt många gånger
  • Liveläge = publiken kan enbart välja samma loop en gång

Detta är för att man i ett testläge skall kunna repetera samma loop flera gånger utan att behöva starta en ny testföreställning.

Föregående: Videor i noder

Nästa: Fixlist