Loopar

Loopar, eller tidsresor syftar till en funktion som uppstår om man har kopplat ett val att gå tillbaka till en tidigare nod (se bild) och publiken har då möjlighet att göra om valet. När valsituationen uppstår igen är dock det redan valda alternativet utgråat. Publiken måste då välja ett annat val.

Denna funktion beter sig olika beroende på om man kör i ett test- eller liveläge.

  • Testläge = Publiken kan välja samma loop oändligt många gånger
  • Liveläge = Publiken kan enbart välja samma loop en gång

Detta är för att man i ett testläge skall kunna repetera samma loop flera gånger utan att behöva starta en ny testföreställning.

Föregående: Videor i noder

Nästa: Fixlist