I epilogen kan föreställningen avrundas eller avslutas. Upplevelsen kan fortsätta i webb-appen antingen direkt efter föreställningen eller när publiken kommer hem. På så sätt uppmuntrar epilogen till reflektion och bearbetning av föreställningens innehåll.

På plats

När en föreställning är inkluderande är det bra för publiken, speciellt om det är barn- och unga att direkt efter föreställningen kunna möta skådespelarna i foajén eller i teaterrummet. Det är viktigt att ge publiken möjlighet att prata om föreställningen och allt de varit med om.

Online

Publiken kan i appen även se de alternativa sluten på pjäsen som filmer eller animeringar. Det ger publiken information om hur pjäsen skulle ha kunnat sluta om de hade gjort andra val. Det finns också möjlighet att ge publiken uppdrag online att lösa ett problem eller se en epilog-film som lyfter ett ämne eller ger frågor att bearbeta och prata vidare om. Det förlänger det unika i föreställningen och upplevelsen i stort men skapar också ett mervärde och ökar känslan av inkludering och engagemang. Det går alltså under valfri tid efter att föreställningen spelats fortsätta att engagera publiken genom att delta i uppdrag eller liknande. 

Utvärdering

Efter föreställningen är det bra att följa upp med en utvärdering. Utvärderingen ger möjlighet för publiken att uttrycka vad den upplevt och på så sätt kan publiken känna sig sedd och delaktig. Utvärderingen ger såklart även viktig återkoppling till teatern, som teatern kan ta vidare till nästa föreställning. Utvärderingen kan tex göras som engagerande uppdrag i appen. Frågor att få svar på är exempelvis: 

  • Hur fungerade lokalerna? 
  • Hur fungerade förberedelserna? 
  • Klarade alla att vara delaktiga i föreställningen, utifrån de egna förutsättningarna?

En av de utvärderingsfrågor som givit bra svar under våra workshoppar har varit:

  • Vad vill du göra efter föreställingen? (Efter att ni lämnat teatern – till exempel träffa skådespelarna, se vad som hade hänt om ni hade röstat annorlunda, fortsätta äventyret i spelform…)