Vit högerpil målad på en blå tegelvägg.

Generella råd för tillgänglighet

Foto: Nick Fewings, Unsplash

En teater är tillgänglig för alla först när den fungerar för alla. Hittar man dit? Är entrén enkel att gå in och ut genom? Finns det toaletter som fungerar för mig som är rullstolsburen? Hörselslingor? Det finns många faktorer som påverkar tillgängligheten.

Här är de fem viktigaste grundläggande delarna för tillgänglighet i och till offentliga lokaler. 

Allra viktigast är att starta med att inventera lokalerna. Lär känna lokalerna utifrån föreskrifterna i Plan- och bygglagen och Boverkets krav på tillgänglighet. Gå igenom ljudmiljön, ljusmiljön, dörröppningar, trappor, hissar, receptionsdiskar, salonger och toaletter och övriga funktioner. Vad funkar? Vad behöver vi åtgärda? Vad kan vi göra enkelt, vad kräver en större budget och längre planering?

Utöver det behöver ni kontrollera att kommunikation och information är tillgänglig för alla och att vägvisningen fungerar från stregiska platser i samhället.

1. Vägvisning   

 • Underlätta för publiken att hitta till teatern. Det bör finnas genomtänkt och tydlig skyltning från lämpliga platser i samhället. Byggnaden bör ha en synlig och tydlig skylt.
 • Underlätta för publiken att hitta inne på teatern. Skylta tydligt var olika funktioner och lokaler är, som foajé, garderob, toaletter och salonger. Skyltar ska placeras på rätt höjd, på rätt plats och ha en tillgänglig formgivning och innehåll.

2. Information   

 • Utgå från vad publiken behöver veta när ni kommunicerar och informerar, inte vad ni vill berätta.
 • Undvik ett internt perspektiv, det kan vara svårt att förstå för den som inte är van vid teatrar, och det kan upplevas som exkluderande.   
 • Skriv vårdat, enkelt och begripligt (enligt Språklagen)
 • Ge information på olika sätt, så att alla kan tillgodogöra sig informationen. Se till att det går att lyssna till eller se information via video på webbplatsen, och att det finns lättlästa texter. 

3. Utformning   

 • Se till så att alla kan röra sig fritt i lokalerna, även med rullstol, barnvagn eller rullatorer.   
 • Undvik trånga passager.
 • Om möjligt, undvik trappor eller nivåskillnader. Finns det ändå trappor och nivåskillnader ska de ha tydlig kontrastmärkning på första och sista steget.
 • Installera tillräckligt stora hissar för att alla ska kunna nyttja dem, även personer med större rullstolar som permobiler.

4. Ljudmiljö  

 • Skapa en god ljudmiljö. Ta bort buller och öka hörbarheten för det ljud som ska kunna höras.  
 • Installera hörslinga i både salong och vid informationsdisk och kassor. Skapa också rutiner för att säkerställa att slingan fungerar och se till att personalen vet hur man använder den.

5. Ljusmiljö

 • Skapa en bra ljusmiljö, med tillräcklig belysning, utan bländning, skuggor och annat som kan störa. Undvik lysrör som flimrar och tar energi. 
 • ”Möblera” gärna med ledljus (som i flygplan eller på bio) för att skapa tydlighet i lokalerna.