Foto: Nick Fewings, Unsplash

Det krävs en rad olika förutsättningar för att en teater ska vara tillgänglig för alla.

Grunden är att lokalerna är tillgängliga. Börja därför med att inventera lokalerna. Det finns föreskrifter ni kan följa hos Plan- och bygglagen och Boverkets krav på tillgänglighet för ljudmiljön, ljusmiljön, dörröppningar, trappor, hissar, receptionsdiskar, salonger och toaletter.

Utöver det behöver man kontrollera att kommunikation och information är tillgänglig för alla. Här följer de fem viktigaste grundläggande delarna för tillgänglighet i och till offentliga lokaler. 

1. Vägvisning   

 • Underlätta för publiken att hitta till teatern genom att skylta både på byggnaden och i samhället på lämpliga platser.
 • Underlätta för publiken att hitta inne på teatern. Skylta tydligt var olika funktioner och lokaler är, som foajé, garderob, toaletter och salonger. Skyltar ska placeras på rätt höjd, på rätt plats och ha en tillgänglig formgivning och innehåll.

2. Information   

 • Utgå även från publikens behov när ni kommunicerar och informerar. Undvik ett internt perspektiv, för det kan upplevas som exkluderande.   
 • Skriv vårdat, enkelt och begripligt (enligt Språklagen)
 • Ge information på olika sätt, för att alla ska kunna tillgodogöra sig informationen. Se till att det går att lyssna till eller se information via video på webbplatsen, och att det finns lättlästa texter. 

3. Utformning   

 • Se till så att alla kan röra sig fritt i lokalerna, även med rullstol, barnvagn eller rullatorer.   
 • Undvik trånga passager.
 • Om möjligt, undvik trappor eller nivåskillnader. Finns det ändå trappor och nivåskillnader ska de ha tydlig kontrastmärkning på första och sista steget.
 • Installera tillräckligt stora hissar för att alla ska kunna nyttja dem, även personer med större rullstolar som permobiler.

4. Ljudmiljö  

 • Skapa en god ljudmiljö. Ta bort buller och öka hörbarheten för det ljud som ska kunna höras.  
 • Installera hörslinga i både salong och vid informationsdisken. Skapa också rutiner för att säkerställa att slingan fungerar och se till att personalen vet hur man använder den.

5. Ljusmiljö

 • Skapa en bra ljusmiljö, med tillräcklig belysning, utan bländning, skuggor och annat som kan störa. Undvik lysrör som flimrar och stör. 
 • ”Möblera” gärna med ledljus (som i flygplan eller på bio) för att skapa tydlighet i lokalerna.