Daniela Kullman, dramatiker och författare

Ute nu: Metodbok för inkluderande scenkonst

Metodbok för deltagande och inkluderande scenkonst

Nu är den publicerad, erfarenhets- och idésamlingen med projektårens ”best practices” för Techformance. Metoden och speldesignverktyget som skapats för deltagande och inkluderande scenkonst har därmed fått sin första riktiga handledning.

Metodboken kallas den och finns på techformance.se/metodbok.

Inspirerande flöde

I höstas, när det mesta materialet någorlunda fallit på plats, bjöds provläsare från scenkonstbranschen in för att ge respons. Remissrundan resulterade i både beröm och kritik. Versionen då var spretig och även om det fanns ett tydligt tillgänglighetsfokus, var de konstnärliga processerna svårare att följa. Projektledningen beslöt sig för ett omtag. Uppdraget att ge materialet en enklare struktur och mer inspirerande flöde gick till dramatikern och författaren Daniela Kullman.

– Min utmaning var att ge alla skribenters texter en gemensam röst som samtidigt andades scenkonst, berättar Daniela om arbetet. 

Barnperspektiv

Metodboken bygger inte minst på de intervjuer som under hela projekttiden gjorts med dramatiker, regissörer, producenter, tekniker, skådespelare och förstås publiken – både barn, vuxna och vuxna som jobbar med barn.

– Det kändes extra fint att få vara med och tydliggöra barnperspektivet i metodboken, säger Daniela.

Konkreta råd för all scenkonst

Metodboken beskriver hur man gör en tillgänglig och inkluderande föreställning. Den tar upp vad som är viktigt att tänka på i en rad processer, från produktionsplanering till manusskrivande och regi. Många av råden gäller specifikt de interaktiva evenemang som Techformance-verktyget är skapat för, medan andra är konkreta att-göra-listor som gäller för inkluderande scenkonst generellt; sådant som egentligen alla arrangerande och producerande aktörer bör ha koll på.

– Det är roligt att tänka på hur metodboken kan användas framåt, både i sin helhet eller för att hjälpa till att inspirera till speldesign och/eller öka inkludering i scenkonsten, säger Daniela.

Metodboken har ett syskon i Manualen, som även den finns att läsa på Techformance webbplats. Här är fokus inzoomat på byggande av prolog, föreställning och epilog i Techformance-appen. Målgruppen är lite snävare definierad som de som har anledning att förstå och nyttja detaljerna, som till exempel dramatiker, regissör och inspicient.

Om Daniela

Daniela Kullman har arbetat med teater i över 25 år, framförallt som dramatiker, regissör och scenkonstnär. Hon har skrivit 25 teaterföreställningar för både barn och vuxna och varit konstnärlig ledare för två teatrar i Stockholm. Under utvecklingen av Techformance skrev Daniela manus till de workshops som Unga Klara genomförde 2020. I höstas kom hennes debutroman, Kommunikatören.