Storytech 2024 – neontext ovanpå en flygbild över molntäckt barrskog.

Nyhetsflash: Techformance på Storytech

Techformance kommer att presenteras i två block under Storytech, en konferens med fokus på teknikstött berättande.

Dels kommer publiken att få en inblick i metoden och verktygen generellt, dels kommer författaren och dramatikern Daniela Kullman att tala om att skriva dramatik för interaktiv teater.

Datum, tid och plats

torsdag 16 maj, kl 9.30 – 16.15, Folkteatern, Gävle

Läs gärna vidare på arrangerande Region Gävleborgs sida.