Variabler och kriterier

Variabler är data som sparas vid val och som kan påverka berättelsen långt senare. Ett senare val kan ha vissa kriterier för att kunna användas.

Exempel:

 1. En deltagare får tidigt välja vad den vill packa ner i sin egen virtuella ryggsäck.
 2. Senare får alla deltagare gemensamt välja om huvudrollen ska träna på ett gym eller äta glass.
 3. På slutet möter de en igenbommad dörr (med skatter i) och endast om deltagarna valt att packa ner yxan och har tränat på gym, ELLER har plockat upp en nyckel i ett annat rum, kan de välja att bryta/låsa upp dörren. Har de inte det så får de välja endast bland de andra alternativen.

Skapa en variabel

En variabel skapas i produktionsvyn genom att trycka på knappen ”Skapa variabel”.  (bild på variabeleditorn här)

 1. Här kan du skriva i namn, beskrivning, lägg till en bild och välja att gömma från deltagaren (vi döper variablen till Hammare)
 2. Variabler har ett minimum och ett maximumvärde. Värdena är nödvändiga för att systemet ska läsa av hur många av något en variabel innehåller (Vi fyller i min 0 då man börjar med 0 hammare i ryggsäcken, 1 och max 1, då man bara kan plocka upp en hammare)

Karin tipsar

Att gömma en variabel från deltagare kan vara bra ifall det är ett värde som publiken inte behöver känna till, men som är viktigt för systemet. Till exempel: När publiken har valt tre dåliga val är stressvärdet max och något inträffar på scenen.

Lägg till kriterier till val

För att skapa ett val som enbart kan låsas upp om en variabel har ett specifikt värde görs detta i det valet:

 1. Kryssa i ”Lägg till ett kriterie till detta val”
 2. Väl en variabel i listan (Hammare)
 3. Välj en komparator i listan (lika med, mer än, lägre än. Vi väljer Lika med)
 4. Skriv i ett nummervärde (1)
 5. Tryck på spara

Resultat: Om variabel Hammare är lika med 1 låses valet upp.

Lägg till variabel till val

En variabel kan ökas eller minskas för deltagarna baserat på deras val genom att:

 1. Kryssa i ”Lägg till en variabel till detta val”
 2. Väl en variabel i listan (Hammare)
 3. Skriv i ett nummervärde (-1)
 4. Tryck på spara.

När publiken väljer detta alternativ så får de -1 Hammare variabel. Eftersom Hammares värde blir 0 försvinner Hammare.

Variabler kan sparas i tre olika nivåer

Variabler är synliga i deltagarens ”Inventory”. De kan hamna på tre olika ytor baserat på vissa parametrar:

 • Individnivå. Om det finns variabel inuti ett sidouppdrag sparas dessa till den deltagarkoden som är kopplad med dennes specifika enhet. Detta betyder att variabler som finns med i prologens sidouppdrag sparas i deltagarkoden in till föreställningen och kan användas däri. Variabeln syns enbart på denna enhet.
 • Karaktärsnivå. Om en variabel är kopplat till ett karaktärspecifikt val sparas det värdet i karaktärens ”inventory”. Enbart de deltagare som valt att följa den karaktären kan se dessa variabler.
 • Gruppsnivå. När en variabel är i ett vanligt majoritetsval så sparas variabeln i majoritetens ”inventory” och är synligt för alla.

Hur individuella variabler interagerar med grupp- och karaktärsval

Det går att använda sina invidiuella variabler i val på grupp eller karaktärvsinå. Men om valet i sin tur skall ge eller ta bort variabler så görs detta på följande sätt:

Exempel: Om ett gruppval kräver 3 av variabel X och gruppen enbart har 1 men vissa individer har 3 av variabel X kan dessa individer välja att rösta på valet.

Om valet vinner sker följande:

 • Om valet skall ta bort en mängd av variabel X kommer detta ske på både alla individer som röstade samt på gruppnivå eller karaktärsnivå.
 • Om valet skall ge en mängd av variabel X kommer detta enbart ges på gruppnivå eller karaktärsnivå.

Om valet inte vinner sker ingenting.

Föregående: Sidouppdrag

Nästa: Videor i noder