Hero Deltagarkoder

Deltagarkoder

Tänk på deltagarkoden som en entrébiljett, skapad speciellt för varje deltagare! Det är den unika kod som gör det möjligt för Techformance-appen att lagra information åt deltagaren (gjorda val, upplockade och använda inventarier…).

Deltagarkoden används av systemet för att komma ihåg vilka variabler som plockats upp i prologen så att de kan användas under speltillfället och sedan visa statistik över hur deltagarna har röstat.

  • Det är alltid en sifferkod, inga andra tecken kan användas
  • När de genereras av systemet blir koden generellt 4 siffror lång (förutsatt att färre än 8889 koder skapas för ett speltillfälle)
  • Om två eller flera deltagare skriver in samma deltagarkod delas uppgifterna på den koden. Alltså räknas deltagarnas röster som en. Det är därför viktigt att alla får var sin unika kod.

Detaljerna om hur du skapar deltagarkoder och kopplar dem till QR-koder beskrivs i Kapitel 10.