Deltagarkoder

En deltagarkod är den unika kod som lagrar information åt deltagaren. Detta används av systemet för att komma ihåg vilka variabler som plockats upp i prologen så att de kan användas under speltillfället och även visa statistik över hur deltagarna har röstat.

  • Det är alltid en sifferkod, inga andra tecken kan användas
  • När de genereras av systemet blir koden generellt 4 siffror lång (förutsatt att färre än 8889 koder skapas för ett speltillfälle)
  • Om två eller flera deltagare skriver in samma deltagarkod delas uppgifterna på den koden. Alltså räknas deltagarnas röster som en. Det är därför viktigt att alla får var sin unika kod