Produktionsförberedelser med ensemble inför en Techformance-föreställning.

Att repetera ett förgrenat manus tar längre tid. Workshop med Unga Klara 2020.

Techformance kräver en god framförhållning och planering som är förankrad hos det konstnärliga teamet. Fler funktioner än vanligt måste arbeta nära för att ta fram både teaterföreställningen men även hela upplevelsen med prolog och epilog. Det påverkar idéstadiet där manus, regi, scenograf, producent och tekniker kan behöva ha samråd för att komma fram till en gemensam och genomförbar konceptuell vision av produktionen.

Att producera en Techformance innebär flera olika nivåer av delaktighet. Techformance som metod består av olika delar och det är fritt att använda några eller flera av delarna. Oavsett vilka delar som ingår föreslår vi att du tydligt beskriver förutsättningarna så som i kapitlet om En inkluderande föreställning, om produktionen riktar sig till barn och unga.

Väljer man att sätta upp en produktion med alla delar rekommenderar vi att ge extra tid för att labba och bekanta sig med metoden och verktyget. Tänk också särskilt genom tidsplaneringen för produktionen då den kan se annorlunda ut. 

I förarbetet kan det vara värdefullt att ha en workshop med någon kunnig i metoden från projektet Techformance. Och ta gärna in människor som har egen erfarenhet av funktionsvariationer och funktionsnedsättningar i arbetet. Det skapar mervärden för identifikationen.

Syftet med prolog och epilog

I prologen och i epilogen kan ni välja vilket material som ska finnas. Förutom att ge ett konstnärligt möte med teatern, tema och uppsättningen såsom handling och rollfigurer kan ni använda dessa för annat material. Det kan vara att ni skapat ”behind the scenes” för att ge en glimt av hur en teaterproduktion går till. Det kan finnas en lärarhandledningen och / eller  tips om andra hemsidor som tar upp ämnen eller fakta som berör föreställningen. Detta innebär att i pro- och epilog är det ni som avsändare som ger alla i publiken tillgång till information från er som inte kommer via en arrangör eller t ex en lärare.

Planering och tidslinje

Det här är en ungefärlig tidslinje för en traditionell produktion och en tänkt tidlinje för Techformance. Om du vill göra en fullstor Techformance bör du tänka in att vissa delar har en tidigare processtart i projektet än normalt. Ett exempel är att om du vill ha med kostym och scenografi i prologen.

Det är viktigt att tekniker ingår i det konstnärliga teamet och bidrar med sin kompetens för att undvika att det uppstår krockar mellan idéer och möjlighet att genomföra dessa.

Den övre tidslinjen i diagrammet beskriver de traditionella processerna uppdelat i konstnärligt arbete och marknadsföring. Den undre visar en Techformance.

“Att tillämpa Techformance-verktyget på ett befintligt verk är en utmaning. Den som gör det bör tidigt vara väl insatt i tekniken. En konstnärlig analys krävs för att fatta beslut om vad man vill uppnå och varför. Varje pjäs är unik, både i sin helhet och sina delar. En text som kanske tycks vara lämplig för interaktion kanske inte alls är det när den har blivit regisserad. Om det är en nyskriven pjäs är det såklart bra om dramatikern kan vara delaktig, eller ge sitt tillstånd att göra ändringar i manus. Det gäller även alla andra inblandade konstnärer. Alla inblandade måste få en grundutbildning i verktyget och helst se exempel på hur det har använts tidigare. Det krävs mycket mer tid än vanligt.”

Otto Båth
teatertekniker, scenograf

Tekniska förutsättningar

Här kommer några konkreta tips på vilka tekniska förutsättningar som krävs för att teatern ska kunna genomföra en Techformance-föreställning.

Mer om hur det fungerar att göra dessa förberedelser för en techformance-föreställning med verktyget kan du läsa i kapitel 9-11 i den tekniska användarmanualen:

Kapitel 9: Prolog (före)

Kapitel 10: Speltillfälle (under)

Kapitel 11: Epilog (efter)

För att kunna sätta upp en scenkonstproduktion med Techformanceverktyg krävs vissa förutsättningar:

  • Webbläsare Chrome/Safari, Vi rekommenderar webbläsaren Google Chrome när ni ska arbeta och köra webbappen då flest testningar har gjorts på den. För macOS rekommenderas också Chrome och sekundärt Safari. Övriga webbläsare kan fungera, men vissa effekter och buggar kan förekomma så det görs på egen risk. Till exempel finns det buggar med att markera noder i Firefox-webbläsaren
  • Bredband för körtekniker, till exempel fiber, för teknisk personal (helst separat från publikens internet så att de inte blir segt av för mycket tryck på samma bandbred)
  • Ett publik-wifi för publiken i lokalen och om publiken ska byta rum under föreställning rekommenderas ett meshnätverk

Förbereda publiken

När du använder metoden Techformance behöver alla i publiken ha tillgång till smartphone eller padda. De kan antingen ha var sin, eller se till så att de kan dela på en. Det finns fördelar och nackdelar med båda sätten, men i slutändan är det ett konstnärligt beslut vilken upplevelse publiken ska ges.

Om publiken är en skolklass kan du ge information till läraren i lärarhandledning. Ni kan också ge eleverna en QR kod så de får direktinformation. På så sätt öppnas fler kommunikationskanaler till barn och unga och de kan själva söka information. Mer om hur du skapar och förbereder QR-koder och deltagarkoder går att läsa i kapitel 10 i manualen.

För att kunna använda verktyget kan teaterlokalen behöva uppdateras så att den har tillgång till internet och wifi som klarar att en stor publik är uppkopplad under föreställningen. 

Teatern kan också behöva ha ett antal smartphones eller plattor att låna ut under föreställning till de som inte har egna.