Produktionsförberedelser med ensemble inför en Techformance-föreställning.

Produktion

Att repetera ett förgrenat manus tar längre tid. Workshop med Unga Klara 2020.

Techformance kräver både god framförhållning och planering som är förankrad hos det konstnärliga teamet. Fler funktioner än vanligt måste arbeta nära, för att ta fram både teaterföreställningen och helheten med prolog och epilog. Det påverkar idéstadiet där manus, regi, scenograf, producent och tekniker kan behöva ha samråd för att hitta en gemensam och genomförbar konceptuell vision av produktionen.

Att producera en Techformance-föreställning innebär olika nivåer av delaktighet. Techformance som metod består av olika delar, och det är fritt att använda några eller flera av delarna. Oavsett vilka delar som ingår föreslår vi att du tydligt beskriver förutsättningarna så som i kapitlet om En inkluderande föreställning, om produktionen riktar sig till barn och unga.

Väljer du att sätta upp en produktion med alla delar rekommenderar vi att ge extra tid för att labba och bekanta sig med metoden och verktyget. Tänk också särskilt genom tidsplaneringen för produktionen, då den kan se annorlunda ut. 

I förarbetet kan det vara värdefullt att ha en workshop med någon kunnig i metoden från projektet Techformance. Och bjud gärna in människor med egen erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetet. Det skapar viktiga mervärden.

Syftet med prolog och epilog

I prologen och epilogen kan du lägga in det material du vill ska finnas med. Förutom att ge ett konstnärligt möte med teatern, tema och uppsättningen såsom handling och rollfigurer kan du lägga in annat material. Exempelvis

  • ”behind the scenes” för att ge en glimt av hur en teaterproduktion går till
  • en lärarhandledningen
  • tips om andra hemsidor som tar upp ämnen eller fakta om föreställningen.

I prolog och epilog ger du publiken tillgång till information, som inte kommer via en arrangör eller en lärare.

Planering och tidslinje

Här nedanför visas en ungefärlig tidslinje för en traditionell produktion och en tänkt tidslinje för Techformance. Om du vill göra en fullstor Techformance bör du tänka in att vissa delar har en tidigare processtart i projektet än normalt. Ett exempel är om du vill ha med kostym och scenografi i prologen.

Det är viktigt att tekniker ingår i det konstnärliga teamet och bidrar med sin kompetens för att undvika att det uppstår krockar mellan idéer och möjlighet att genomföra dessa.

En traditionell uppsättning

För att lättare kunna jämföra hur planeringen skiljer sig mellan en ”vanlig” teaterproduktion och en Techfornance, ser vi först ett diagram som beskriver huvudmomenten under en traditionell produktion på en medelstor till större teater. De flesta momenten involverar konstnärlig personal, medan andra vanligtvis sorterar under kommunikations-/marknadsavdelningen.

En Techformance-uppsättning

Här nedan har samma process utökats med de moment som är typiska för Techformance (mörkare rutor). Workshops för att testa konceptet tillkommer som en av de viktigare milstolparna, liksom datumet för publicering av prologen.

Men det är inte hela skillnaden. De nya momenten hakar i och samverkar med de traditionella. Ofta behöver fler moment överlappa och samordnas än vanligt och vissa ansvarsområden – som till exempel kostym, mask och smink – kan behöva leverera tidigare, om produktionen av prologen kräver det (i bilder eller videoklipp).

Detsamma gäller visuella element som vanligtvis produceras av marknads-/kommunikationsavdelningen. Eftersom prologen, epilogen och alla omröstningar/informationer under föreställningen beskrivs i text och bild (och/eller video), är det förstås önskvärt att tilltalet hänger ihop med övrig kommunikation om föreställningen.

“Att tillämpa Techformance-verktyget på ett befintligt verk är en utmaning. Den som gör det bör tidigt vara väl insatt i tekniken. En konstnärlig analys krävs för att fatta beslut om vad man vill uppnå och varför. Varje pjäs är unik, både i sin helhet och sina delar. En text som kanske tycks vara lämplig för interaktion kanske inte alls är det när den har blivit regisserad. Om det är en nyskriven pjäs är det såklart bra om dramatikern kan vara delaktig, eller ge sitt tillstånd att göra ändringar i manus. Det gäller även alla andra inblandade konstnärer. Alla inblandade måste få en grundutbildning i verktyget och helst se exempel på hur det har använts tidigare. Det krävs mycket mer tid än vanligt.”

Otto Båth
teatertekniker, scenograf
Pratpil h

Tekniska förutsättningar

Produktionen behöver också ta sig an de tekniska utmaningar som följer med en Techformance-föreställning.

För att kunna sätta upp en scenkonstproduktion med Techformance-verktyg krävs:

  • Webbläsare Chrome/Safari, Vi rekommenderar webbläsaren Google Chrome när ni ska arbeta och köra webbappen då flest testningar har gjorts på den. För macOS rekommenderas också Chrome och sekundärt Safari. Övriga webbläsare kan fungera, men vissa effekter och buggar kan förekomma så det görs på egen risk. Till exempel finns det buggar med att markera noder i Firefox-webbläsaren.
  • Bredband för körtekniker, till exempel fiber, för teknisk personal (helst separat från publikens internet så att de inte blir segt av för mycket tryck på samma bandbred).
  • Ett publik-wifi för publiken i lokalen och om publiken ska byta rum under föreställning rekommenderas ett meshnätverk.

Du kan läsa mer om hur det fungerar att förbereda en Techformance-föreställning med verktyget i kapitel 9-11 i den tekniska användarmanualen:

Kapitel 9: Prolog (före)

Kapitel 10: Speltillfälle (under)

Kapitel 11: Epilog (efter)

Förbereda publiken

När du använder metoden Techformance behöver alla i publiken ha tillgång till smartphone eller padda. De kan antingen ha var sin, eller så kan de dela på en. Det finns fördelar och nackdelar med båda sätten. Men oavsett är det ett konstnärligt beslut vilken upplevelse publiken ska ges.

Om publiken är en skolklass kan du ge information till läraren i lärarhandledning. Du kan också ge eleverna en QR-kod, så de får direktinformation. På så sätt öppnas fler kommunikationskanaler till barn och unga och de kan själva söka information.

Mer om hur du skapar och förbereder QR-koder och deltagarkoder går att läsa i kapitel 10 i manualen.

För att kunna använda verktyget kan teaterlokalen behöva uppdateras så att den har tillgång till internet och wifi som klarar att en stor publik är uppkopplad under föreställningen. 

Teatern kan också behöva ha ett antal smartphones eller paddor att låna ut under föreställning.