En illustration som visar ett stiliserad berättarflöde i Teachformance-appen

Verktyget

Techformance-verktyget är en webb-app för att både kunna skapa och se en interaktiv scenkonstproduktion. Verktyget skapades för att kunna göra förgrenade manus för teaterscenen. Publiken kan göra digitala val och föreställningsteknikern kan utifrån de val som görs sedan klicka fram vilka scener som ska spelas.  

Innan föreställningen, i prologen, bygger du handlingen i appen och under föreställningen klickar scenteknikern/inspicienten fram respektive scen efter publikens majoritetsval.

Efter föreställningen, i epilogen, kan du använda appen för att följa upp, sammanfatta, reflektera och förtydliga. Webbappen är uppdelad i olika gränssnitt. Ett gränssnitt för att skapa upplevelserna och ett för publiken. Skaparens gränssnitt inkluderar produktionsvyn, editorn och inspicientvyn. Publikens gränssnitt benämns som spelplatser och är indelade i de tre spelplatser: prolog, föreställning och epilog.  

Skaparmiljön

Om du vill skapa en Techformance behöver du ett användarkonto för att logga in i vad vi kallar skaparmiljön. Skaparmiljön, även kallat användargränssnittet, består av fyra olika platser; produktionsvyn, editorn, inspicientvyn och scen-/skådespelarvyn. Nedan beskriver vi dem och visar hur de kan se ut.

Vill du förstå mer om hur verktyget fungerar rent tekniskt hänvisar vi till manualen, där varje beståndsdel av Techformance-verktyget beskrivs. Nedan kommer istället en kortare summering av verktygets funktioner och hur du som skapare använder dem.

Inspicientens/föreställningsteknikerns roll

Föreställningen byggs ihop i editorn av noder. Inspicienten har kontroll över hur noderna kopplas ihop och hur de visas under föreställningen. Det skapar publikens valmöjligheter. Inspicienten styr när publiken lämnar gruppen och går till sidoäventyr, och när publiken ska tillbaka. Detta görs via ett kör-läge.

Produktionsvyn

Här får du en överblick över Techformance-produktionerna. Inne i produktionsvyn kan du redigera prolog/epilog, skapa speltillfällen, skapa en Techformance i editorn och testköra den.

Editorn

Editorn används för att skapa den förgrenade strukturen som sen körs live under en Techformance-föreställning. Det är en stor tom yta där olika byggobjekt kan skapas, dras, flyttas och kopplas ihop. Objekten kan sedan ges namn och fyllas med innehåll så som bilder och text eller mer avancerad funktionalitet. Den innehåller felsökningsfunktion och testfunktion samt olika berättelseverktyg för att skapa en interaktiv upplevelse.

Inspicientvyn

Inspicientvyn är det gränssnitt som körteknikern/inspicienten använder för att testköra eller liveköra en Techformance-föreställning. Teknikern styr livemomentet under föreställningen och klickar fram olika steg utifrån publikens val. Det går att koppla Techformance till QLab, så att Techformance kan trigga QLab, eller tvärtom. Det kan du läsa mer om i manualen under kapitlet QLab och Techformance.

Scen-/skådespelarvyn

Denna vy är ett enklare gränssnitt för att hålla koll på vilket av publikens val som vinner, som skådespelarna ska agera efter.