Masthuggsteatern: Spökutdrivning för nybörjare

Publiken

Publiken påverkar handlingen. Foto: Lina Ikse (”Spökutdrivning för nybörjare, Masthuggsteatern)

I en Techformance-föreställning delar publiken demokratiskt rummet. Som publik blir du också en del av en rollfigur, och av motivationen, genom dina val.

Det skapar en närmare relation mellan dig och skådespelarna på scen. Du och övriga i publiken blir en aktivt handlande och kommunicerande grupp och därmed medskapande till att göra den konstnärliga upplevelsen till en unik händelse.

Delaktiga barn och unga som publik

Hur känns det för publiken att påverka föreställningen? Det är en av frågorna vi har ställt till publik som upplevt en Techformance-föreställning. Responsen är positiv.

”Det känns bra, gör en mer aktiv och fokuserad.”

elev i enkät
efter Techformance-föreställning
Pratpil h
Pratpil v

”Det är kul att vara nära skådespelarna. Annars med teater så ser man det utifrån nu är det som att man är i platsen och ser det hända.”

11-årig elev
efter en Techformance-föreställning

Normer och ideal kring barn och barndom är i ständig förändring. Den nya teknikens framväxt med datorer, sociala nätverk, dataspel och mobiltelefoner har kommit att förändra barn och ungas position ytterligare. Synen på barn och unga som kompetenta blir extra tydligt när det gäller ny teknik där maktförhållandet mellan barn och vuxna kan förskjutas. 

Barn och unga har genom sin naturliga närhet till de digitala medierna blivit en mer interaktiv, kreativ, demokratisk och globalt orienterad generation. De utmanar idag synen på vad scenkonst kan vara. De tycker att det är självklart att de ska få vara med och påverka vad som händer på scen och känner igen moment från spel och förgrenade berättelser.

Under arbetet med Techformance såg vi att barnen genom teknik också kan ge sina medföljande vuxna hjälp. Vi såg också ha en padda i knäet kan vara stöttande för uppmärksamhet och fokus, genom att publiken kan variera mellan att titta på en padda och titta på scen. Speciellt för elever som inte är vana vid teatrar eller för elever som inte har svenska som första språk hjälpte detta att stärka deras fokus. 

Under arbetet lärde vi oss att en Techformance-föreställning kan vara ett sätt att öva sig i att demokratiskt dela rum tillsammans. Att öva sig i demokrati.

Provpublik under Västanå Teaters Techformance-workshop

Publikens resa

Hur går en Techformance-föreställning till för dig som publik?
Här nedan får vi följa en årskurs 6-elev, som vi kan kalla Kajsa, genom en Techformance-föreställning.

1. QR-kod

Kajsa får en QR-kod som hon kan använda med sin surfplatta i klassrummet.

2. Landningsidan

Via QR-koden kommer Kajsa till landningssidan och får här se tre knappar: Prolog, Föreställning och Epilog.

3. Prolog i klassrummet

Kajsa väljer prologen och kommer till program-bladet. Hon ser en introduktion till världen, rollerna och får fördjupa sig i en av rollerna via en interaktiv del.

4. Foajén på teatern

Nu har det gått en vecka och Kajsa är på teatern med sin skolklass. Hon har med sig sin platta och får i foajén en QR-kod som hon kan scanna av. Hon kommer till landningssidan och klickar på Föreställning.

5. På plats i salongen

Föreställningen har börjat och Kajsa har fått instruktioner att hon ska använda sin platta för att interagera under föreställningen. Val dyker upp som hon får ta ställning till och som förgrenar berättelsen. Ibland är det karaktärsspecifika val och ibland är det majoritetsval där hela publiken får vara med och välja. Vid ett tillfälle kommer ett individuellt uppdrag där hon själv får trycka fram berättelsen.

6. Landningsidan för epilog

Nu har det gått tre dagar sen Kajsa var på föreställningen. Hon har precis fått ett mejl av sin lärare med en QR-kod som återigen tar henne till landningsidan. Denna gång klickar hon på epilog-knappen.

7. Epilogen hemma

Kajsa kommer in på epilogsidan. Här får hon se uppföljningen på det slutet publiken hade valt i form av en text och video. Hon får också se statistik på de val som publiken och hon själv gjort.