En sliten låtsasversion av Techformance metodbok, liggande på ett bord i en repetitionssal

Metodboken ut på remiss

Projektfasen av Techformance börjar närma sig sitt slut. Efter den förlängning som blev nödvändig i och med covid-19-pandemin, finslipas nu både verktyg och stödresurser för skarp användning. Det första av detta som kommer att se dagens ljus är Metodboken.

Med avstamp i projektets erfarenheter och möjligheter, redigerar vi just nu en genomgång av hur man kan skapa tillgänglig, interaktiv och engagerande scenkonst med Techformance.

Metodbok och manual – olika läsare och fokus

Metodboken kommer att följas av en mer inzoomad Manual, som koncentererar sig på webbappen Techformance. Det är där prolog, föreställning och epilog fogas samman och det som publiken upplever på sina skärmar formges och körs. Manualen kommer att vända sig till dramatiker, tekniska inspicienter och producenter; de som har anledning att arbeta konkret i verktyget.

Metodboken däremot vänder sig till en bredare grupp läsare; de som vill veta mer om de vinster i tillgänglighet och agens som Techformance medför och vad det innebär för till exempel en teaters planering. Här finns också avsnitt om dramaturgiska knep och spelteori.

Provläses av branchfolk

Efter en remissrunda som börjar nästa vecka, kommer både metodbok och manual att publiceras på Techformance webbplats under oktober. Inbjudna att provläsa och komma med feedback är experter på scenkonstproduktion och tillgänglighet.