Generell information om produktionen

Under produktionsinformation ser du övergripande information om din produktion (omslagsbild, namn och beskrivning) så som den visas för publik och länkar till andra ytor.

Knappars funktioner:

  1. Editor, länk till editorytan
  2. Testkör, tar dig direkt till testkörsläget för din produktion
  3. Redigera, här redigerar du din produktion, ändrar namn på den, tar bort den eller lägger till en lärarhandledning